MUHU UUDISSED: Pime ja pasane aeg võib ju tükkis kenam olla

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Mõni kirub, et paergus olla vuasta kõege tohmim aeg. Et oo pime ja oo lidrane ja puud oo paljad ja kõik oo nii ännatumalt kole. Ja kui igapäe just nõnna mõtelda, siis oogid üks ull ja tüiti aeg.

Aga võib ju tükkis kenamini mõtelda. Et oo aega tuas vagusi olla ja ep pia nii irmpsasti kaudu õuet vilkuma kut sui. Kuuleb-näeb kua tihemini, mis teesed kodakondsed oo pääva tein ja kus köin. 

Ja õue minnes võiks ju omale kenad kirjud elkurid külge riputa. Sära kut juudi jõulupuu, aga ää vingug ühtevalu! Ja kottu väravast välja minnes piaks nie elkurid kohe ilmtingimatta külges olema, sest autujuhid ju ep näe inimesi mitte märki kua ja siis põlegit taris imesta, kui keegid kuskil kaelapidi alla jäeb.

Lapsed kippuvad siikohtas küll vanamatele inimestele silmi ette tegema. Nendele mieldib ennemini omale igatsorti elkivaid vigureid külge riputa ja siis sedaviisi kentida. 

Muhu kuoli kolmandama jäo lapsed ja nende õpetaja Karina pannid kuolimaja juures ühe pissikse männa kua nii uhkesti särama, et paljast vuata ja kiida teisi.

Laupa liikuvad jälle mardisandid. Et siis ikka nie kua põleks paljast muistse kombe järgi sitikmustad mitte. Ikka mõne kena läikiva viguri võib omale mureta külge riputa või leepida. Ja taskulamp võiks kua likki olla. Muedu nõuke ull asi, et kuku rädinal pasaauku. Kisse siis pärast kasida jõvab!

Ja oh seda õnne ja rõemu! Suuremõisa tie põle kua änam varsi kut üks pasaauk paljast. Kukuti sial viel vastu talvet oolega majandama ja tulevaks suiks olla masu terve rink mustkatte all! Suuremõisa külarahvas ise juba lubasid masu kirku küinla panna. Muhulaste silmad oo selle ime varsi ää näin! 

Sialkantis olli just kõege kendim olukord, mis ültsegid viel olla suab. Valla tied oo ammuks mustkatte all, aga suur riigitie olli siiamuani paljast üks irmus ja litris koht. Ikka jõudu teitele, kulla munuksed tiemeistrid, et te sõukest kanget rojekti nüid mitte pooleli ep jätaks änam!

Ja ülemualt tuleb kua natusse Muhu uudissime. Saara kirjastusel oo välja tuln "Meite Muhu mustrid" uiem ja täiendet ruamat. Nõnna et kis esimese korra ilma jähid, siis nüid suab viel vägevama ja viel parama ruamatu omale kut esimene olligid!

Vat sõuksed luod ja laulud. Olge siis ikka autujuhtidele kenasti nähe, kulla munuksed!

Tagasi üles