Saaremaa vallavalitsus kavandab 2020. aastaks 55 miljoni eurost eelarvet
Lisatud täismahus eelarve eelnõu

Raha.

FOTO: pxhere.com

Saaremaa valla 2020. aasta eelarve on eelnõu järgi 55,3 miljonit eurot, kuhu eraisikute tulumaksust peaks kokku laekuma 26 315 670 eurot.

Vallavalitsuses kinnitatud eelarve eelnõu seletuskirja kohaselt peaks tuleval aastal Saaremaa maksumaksjatelt vallakassasse laekuma 5,6% rohkem raha kui tänavu.

Valla maksumaksjate arv on vallavalitsuse andmetel olnud varasematel aastatel tõusutrendis, kuid 2019. aasta kuue kuu keskmised näitajad on kajastanud paraku maksumaksjate vähenemist ning keskmise brutotöötasu kasv on aeglustunud.

2020. aasta eelarvest moodustavad kulud haridusele 53,83%, kultuurile ja vabale ajale 11,15%, sotsiaalile 9%, majandusele 8,5%, keskkonnakaitsele 3,99%, elamu- ja kommunaalmajandusele 1,34%, avalikule korrale ja tervishoiule 0,13% ning üldisteks valitsussektori kuludeks on p1aanitud 2,06% kogumahust.

Seejuures on valitsemiskulusid kavas järgmisel aastal enam kui 100 000 euro võrra vähendada. Põhiliselt on vähenemine tingitud majandamiskulude kärpimisest, mis on vallavalitsuse kinnitusel võimalik tänu kahe aasta pikkusele vallajuhtimise kogemusele. Samas on kärpimise arvelt kavas tuleval aastal suurendada 3% võrra vallavalitsuse personalikulusid.

Rõõmustada võivad Jööri küla elanikud, kellele ehitatakse tuleval aastal Kõnnu–Lööne teelõigul kilomeeter teed juhul, kui riik oma osa eraldab. Kõigi Saaremaa teede investeeringud kokku on veidi üle miljoni euro.

Leisi, Valjala, Mustjala, Iide ja Pärsama tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks on plaanis koos riigi toetusega anda kokku 452 726 eurot. Teise analoogse projektiga uuendatakse lõiguti valgustust Saikla, Orissaare, Kaali, Kõljala, Karja, Tornimäe, Kärneri, Kärla, Salme, Aste, Läätsa ja Kuressaare tänavatel. Seda kõike 253 281 euro eest.

Veevärki parandatakse Leisis, Orissaares ja Laimjalas-Audlas. Saarlaste kaevude-veevärkide ehituse toetuseks on eelarvesse kavandatud kokku 350 000 eurot, millest riigilt tuleb 150 000.

Loe eelarve eelnõu seletuskirja täismahus SIIT.

Tagasi üles