Pensionireformi eelnõu jõudis riigikogu menetlusse

Pension

FOTO: Toomas Huik

Riigikogu juhatus võttis parlamendi menetlusse eelnõu, millega soovitakse muuta kohustuslik kogumispension vabatahtlikuks. 

Olulisemad eelnõuga tehtavad muudatused on järgmised: inimestel tekib otsustusõigus, kas koguda pensioniraha 2. sambas või ei – seda nii neil, kes muudatuste jõustumisel on 2. sambaga juba liitunud, kui ka neil, kes seda veel ei ole. Lisaks pensionifondides raha kogumisele saab pärast muudatuste jõustumist koguda raha ka pensioni investeerimiskonto kaudu. Inimestel tekib õigus võtta 2. sambas kogutav raha teatud tingimustel kasutusele juba pensioni kogumise ajal. Pensioniikka jõudes on iga inimese enda otsustada, mil viisil kogutud raha kasutada.

Valdav osa eelnõuga tehtavatest muudatustest rakendub aastal 2021. See eeldab mitme 2. samba toimist toetava IT-süsteemi arendamist ja muude ettevalmistuste tegemist aastal 2020.

Kuna eelnõu menetlus on kavandatud kiireloomulisena, siis ei koostatud selle ettevalmistamisel hea õigusloome ja normitehnika eeskirja alusel eelnõu väljatöötamiskavatsust. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Tagasi üles