Turistidele on Saaremaal tõmbenumbriks jätkuvalt loss ja loodus

TURISMIHOOAJA üks viimaseid tõmbenumbreid on oktoobris toimuv Saaremaa ralli.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Turistide huvide ja käitumise uurimine tänavu suvel näitab, et endiselt köidavad Saaremaa külastajaid enim siinne huvitav loodus ja Kuressaare piiskopilinnus. 

Küsimuse peale, mis inimestele Saaremaal kõige rohkem meeldib, nimetasid eestlased ligi 100 erinevat märksõna, millest ülekaalukas võitja oli loodus. Teise koha said inimesed ehk toredad saarlased ning kolmanda koha rahu ja vaikus. Välismaalastest vastajatele meeldisid üsna sarnased asjad. TOP3 moodustasid loodus, toredad inimesed ja meri.

Esimesed Saaremaaga seonduvad märksõnad olid nii eestlaste kui ka välismaalaste puhul üsna sarnased – meri, kadakad, loodus ja Kuressaare linnus. 

Vastustest nähtub, et enam kui pool küsitlusele vastanud eestlastest oli Saaremaal käinud üle kümne korra, kaks kolmandikku välismaalastest käis Saaremaal aga esimest korda.

Kui eestlastest on suure osa vastajate jaoks reisi põhjuseks perekonna/sugulaste/tuttavatega seotu, siis välismaalaste puhul oli esikohal just ajaloo- ja kultuuriväärtustega tutvumine, millele järgnesid muuseumide/näitustega tutvumine ning aktiivne puhkus. Suurem osa saarekülalisi saabuvad siia isikliku transpordivahendiga.

Uurides, kustkohast inimesed oma reisi planeerimiseks infot ammutasid, troonisid tabeli tipus elektroonilised allikad. Interneti järel olid nii eestlaste kui ka välismaalaste jaoks järgmisel kohal sõprade-tuttavate või iseenda eelnevad reisikogemused.

Eestlane jääb kaheks ööks

Pea pooled Saaremaad külastanud eestlastest viibisid siin kaks ööd. Välismaalastest pea pooled olid saarel aga neli ööd. Eestlaste puhul ilmnes, et mida pikemalt Saaremaal viibiti, seda suurem oli tasuta majutuse kasutajate osakaal. Välismaalaste puhul reisi kestus olulist muutust ööbimiskoha valikus ei näidanud.

Eestlaste hulgast moodustasid kõige suurema osa need, kes kulutasid ühes päevas kuni 50 eurot. Kõige suurem osa vastanud välismaalastest kulutas ühes päevas aga rohkem kui 200 eurot. 

Kõrge hind peletab

Visit Saaremaa turismispetsialist Kristina Mägi ütles, et põhjalikum turismiteemaline analüüs valmib tulevaks suveks ühe TÜ Pärnu kolledži lõpetaja diplomitöös. "Tema võrdleb juba erinevaid andmeid, majutusstatistikat ja püüab tuletada, kui palju ikkagi Saaremaal tegelikult inimesi käib," lausus ta.

Mägi sõnul uuriti inimestelt seekord ka seda, mis neile Saaremaal ei meeldi. "Positiivne, et enamus vastanuist on kõigega rahul. Ja neist, kes sellele küsimusele ei vastanud, eeldame, et ka nemad on rahul," rääkis Mägi, lisades, et väljatulnud murekohad olidki need, mida eeldati – kõrge hinnatase, laevaliiklus ja ingliskeelsete viitade nappus. 

MTÜ Visit Saaremaa korraldatud küsitlusele sai vastata nelja kuu jooksul ja kokku laekus veidi üle 1000 vastuse. Suurema osa vastajatest (801) moodustasid eestlased, ingliskeelseid ankeete oli kokku 267.

Tagasi üles