Katrin Koppel: Prügikulu vähendavad ühismahuti ja harvem tühjendamine

Katrin Koppel

FOTO: Saarte Hääl

Mis on ühismahuti kasutamise eeldus, selgitab Saaremaa valla jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel. 

Ühismahuti kasutamise eelduseks on see, et ühiselt kasutatav mahuti asub Saaremaa vallas ning see mahuti ei saa olla jäätmekott. Kinnistul aga, kus ühismahuti asub, tuleb täita korraldatud jäätmeveo nõudeid.

Kuidas võtta kasutusele jäätmete ühismahuti? Ühismahuti kokkuleppe saab teha vaid sellise kinnistu puhul, kus on olemas kõik konteinerid, mis sellel kinnistul eeskirja kohaselt peavad olema.

Sageli tehakse ühiskasutuse kokkuleppeid korteriühistuga Kuressaares – inimese põhielukoht on linnakorter ja tal on ka maakodu kusagil maapiirkonnas. Sel juhul võib olla mõistlik tuua oma prügi linna oma kortermaja prügikasti, kui KÜ on sellega nõus. 

Kuid isegi, kui KÜ on nõus, ei saa me seda lubada juhul, kui KÜ-l on puudu näiteks vanapaberikonteiner, mis tal eeskirja kohaselt peaks olema.

On ka selliseid korteriühistuid, kes oma liikmetele ühiskasutust ei luba – võtku inimene endale maale eraldi konteiner. Enamik siiski lubab. Samas võib olla jälle probleemiks, et maalt tullakse suurte kottidega ja pannakse KÜ konteiner korraga prügi täis.

See on KÜ oma otsus, kas ta lubab ühiskasutust või mitte. Ilma konteineri valdaja nõusolekuta meie ühiskasutust registrisse ei kanna.

Ühiskasutusi tehakse sageli ka naabrite vahel, vähem ettevõtte ja eramaja vahel. Näiteks inimene töötab ettevõttes ja viib oma koduse prügi ettevõtte konteinerisse või vastupidi – inimesel on väike töökoda või laut vms, kus olmejäätmeid tekib vähe, ja ta viib need oma kodusesse konteinerisse.

Tagasi üles