ANDRES SEPP: salastatud pisidetail X ehk 140 €/h

Andres Sepp
, Saarte Hääle tegevtoimetaja
Copy
Eurod
Eurod Foto: Elmo Riig

Kuressaare kesklinna projekteerinud ja ehitanud firmadega tõenäoliselt kohtusõtta suunduv Saaremaa vallavalitsus üritab avalikkuse eest ebaseaduslikult varjata pisikest detaili – millist tasu makstakse vallaeelarvest Maria Mägi advokaadibüroole.

Andres Sepp
Andres Sepp Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Vallavalitsus sõlmis Maria Mägi AB-ga kliendilepingu 17. oktoobril, et kaitsta oma huve kesklinna ehituspraagi vaidlustes. Varemalt on vallavalitsus palganud majavälise juriidilise abi Tallinna büroost NOVE. Seda kohtuvaidlusteks Kihelkonna rahvamaja endise juhataja, juristiharidusega Jüri Reedega. Tänavu suvel saime juhuslikult teada, et vallaeelarvest selleks kulunud summad ulatusid 30 000 euroni ja vald taandus vaidlustest kompromissleppega.

Üüratu summa kulus vallal seejuures vaidlemiseks ühe mehega. Nüüdne õigusvaidlus kesklinna projekteerija OÜ-ga Projekt Kuubis ja Eesti ühe suurema ehitushiiuga Merko Ehitus kujuneb kardetavasti mahult kordi suuremaks ja röövib vallaeelarvest sadu tuhandeid.

Jääb ainult loota, et nii ei lähe, sest see on meie kõigi raha, mida on võimalik kasutada tunduvalt mõistlikumalt. Kahjuks on aga suur võimalus, et õudus saab teoks. Seepärast on avalikkusel oluline teada, mis hinnaga advokaadid vallavalitsust nõustavad ja dokumente koostavad.

17. oktoobril esitasin kodanikuna vallavalitsusele teabenõude ja soovisin kliendilepinguga tutvuda. Vallavalitsus vastas, et teabenõuet ei saa täita, kuna seda katab 16. oktoobrini 2024 ärisaladusest tingitud juurdepääsupiirang. Vallavalitsus küsis büroo nõusolekut lepingu avaldamiseks, kuid büroo keeldus.

Eelarveraha kasutamine on avalik info

Seepeale nõudsin selgitust, kuidas haakub vallavalitsuse keeldumine avaliku teabe seaduse paragrahviga 36 (teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamise keeld). Selle kohaselt ei tohi teabevaldaja asutusesiseseks kasutamiseks tunnistada muu hulgas teavet, mis käsitleb eelarvest eraldatud vahendite ja üleantud vara kasutamist. Ehk et vald ei saa ärisaladusele tugineda, kuna iga isik, kes sõlmib vallaga lepingu, peab arvestama, et valla eelarveliste vahendite kasutamine on avalik info.

Ma polnud ainus, kes vallalt aru nõudis. Volikogu opositsiooni esindaja Vello Runthal esitas 1. novembril arupärimise, milles uuris, kas vald poleks pidanud korraldama juriidilise nõu saamiseks riigihanget.

Vaidlus nii projekteerija kui ka ehitajaga

11. novembri kirjalikus vastuses teatas abivallavanem Jaan Leivategija talle, et vald on õigusvaidluses nii kesklinna projekteerija kui ka ehitajaga ja potentsiaalselt võib vaidlus kasvada kohtuvaidluseks. Seepärast ei peetud hanke korraldamist otstarbekaks.

Üleeile luges abivallavanem sama kirja ette volikogu avalikul istungil Kuressaare raekojas.

Runthal uuris vallajuhtidelt samuti juriidilise nõu tunnihinda ja sai selle teada juba kirjalikus vastuses. Kuid seejuures paluti tal see enda teada jätta (ikka seesama ärisaladuse kaitse.

Jaan Leivategija lisas vastuses Vello Runthalile, et pole võimalik prognoosida, milliseks kujuneb lepingu täitmise kulu aastate lõikes, kuna see sõltub nii vaidluse keerukusest kui ka selle kestusest. Ehk siis küsimus on korrutises, kus X on hind ja Y tundide arv.

Oletame, et Maria Mägi advokaadibüroo esitab järgnevate vaidluste käigus arveid 100 tunni eest. Või 200. Sellisel juhul on kogusummaks (140 x 200) + käibemaks. Vähe sellest. Kui vallavalitsus kohtuvaidlused kaotab, kulud kahekordistuvad – kinni tuleb maksta ka vastaspoolte advokaadiarved.

Neljapäeval volikogu istungil viibinud volinikud ja teised saalis istunud inimesed said Jaan Leivategija suust kuulda, et Maria Mägi advokaadibüroo tunnihinne on 140 eurot. Kõigi teiste eest soovis vallavõim hinna jätkuvalt salastada. Tehniliselt rääkides – Youtube´i otseülekande kanalil keerati heli maha. All jooksis tekst, et info ei kuulu kõrvalistele kõrvadele, sest on ametkondlikuks kasutamiseks. Lugege huultelt.

Vallavalitsuse teatel raekoja saalis sel hetkel kõrvalisi isikuid ei viibinud ja kui olnuks, siis oleks nad välja saadetud. See pole aga õige, sest Leivategija sõnavõtu ajal viibis saalis inimesi, kes pole volikogu liikmed. 

(Muuseas keerati heli maha ka veidi varem Andres Tinno kõne ajaks. Vald selgitas seda tehnilise veaga). 

Koomilisele salatsemismängule pani punkti vallavolinik Taavi Rauniste, kes uuris abivallavanemalt, kas Maria Mägi kõrvale võrdlevaid pakkumisi võeti. Ta lõpetas oma küsimuse "ja kuidas see hind tundub, see 140 eurot?". 

"140 on vägagi keskmine hind," vastas Leivategija. 

Tagasi üles