MUHU UUDISSED: Üks pidu oo uhkem kut teene

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit. Uijee! Nõnna munuke pidu olli! Neh, sie Uijee sünnipäe. Naesed ise ollid ennassid nii lille lüön ja ega põle siis külalised kua viletsamad oln. Ikka sie muhulaste edevus olli nähe. Ja neh, suardlaste oma kua ikka natusse. 

Sarabu Anu riakis kenaste ää, et mis selle viie vuastaga oo puhas tehtud, kus köidud ja mõuksi laulusid ja pillilugusid õpetud. Aili olli kenad pildid kokku pannud ja Ilmari, tuleb välja, oo tulisema uhke õhtajuht. Ja nie Uijee laulud, mis naad puhas ette laulsid, ollid ikka kole kenad. Iseäranis mudud sie Nossa Külli tehtud "Muhu undi laul". Muhu tansirühmad ollid puhas tuln ja tantsisid. Ja segakuor laulis uhked kandle laulu.  Ja Orisare kannelnaesed mängsid omasid kandleid. Ja Gunnar ja Ilmari lassid nii kenasid pillilugusid vahele, et ühna ihukarvad tõusid püsti. 

Ja Lõetsa Matsi Peeter olli Uijeele laulu tein. Ja naesed üheteese võedu paljast piilusid Peetrid silmanukast. Neh, taal ollid vahepial jälle pastakas ja ploknoet näppus. Tia ju kisse jälle laulu sisse sai. Ja torti mudud pakuti ja tansiks läks kua. Siin Me Oleme tegi muusikad.

Ja kandleid kingiti Uijeele masu sõuke jägu, et nüid said küll kõik naesed uie pilli. Neh, aga nie ollid puhas sokulaadist. Aga neh, nie kenad muikus suud suavad ikka korraks magusaks juu. Et teite lust ikka ep lõpeks, kulla naesed, ja et nie sõrmed sialt ruadijuppide sihest ikka kenasid pillilugusid välja mängeksid, kut meite vallavanam arvas. Ja et te neid kenasid muistseid Muhu laulusid ää ep unuta. Et ühekorra oleks jälle lastel kiegid võtta, kelle kääst uurida ja kuulata ja selgeks õppe.  Ja aitüma teitele kena ja munukse pidu iest!

Andressepääva õhta tõi Muhuse esimese lumekõhve maha. Nõnna et kuusetulede süitamine ja Liiva linna keskuse avamine olli koa kena munuke. Lumi olli ja meite kaks kuusepuud ja mitu külimittu piparkoeka ja. Neh, nõnna kena olli kuulata, kut kaks Muhu laulukuori seltsis laulsid. Meite suare suur sega-

kuor ja kuolilaste mudilaskuor. Lähtvad kokku küll. Nõnna et varsi võib Muhus nõukse laulupeo ää pidada, kus paljast oma suare kuorid laulvadkid. Ja mudud ollid kolm tansirühma kua kohal ja kui oo muhulased ja oo pidu, siis tansipõrandalt ju rahvas ep katke ää. Olga sie põrand või betoonist ja ülenisti lumine kua viel tagatipuks. Aga nüid oo meitel turul kena notialune ja oma lipuväljak oo koa olemas.

Ja uiel turul olli juba esimene kaupleja kua kohal. Neolill pakus omasid jõulupärgasid. Sie Marju tieb ikka tulisema kenasid asju küll!

Ja lõpetuseks nõuke kiire tiadaandmine. Valdas oo valmis soan üks nõuke küsimustik, misega uuritse, kuskohtas oo Muhus kõege änam taris teed paranda. Uuri aga nobesti valla kodulehte. Sialt sa levad selle kohta ühe lingi. Vaota selle piale ja kuku vastama. 10. detsembriks oodetse vastusseid kätte.

Rahulikku jõulute uotamist ja olge munuksed!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles