Saarte Kalandus jättis enamiku taotlejatest rahata

EI OLE RAHUL: Aarne Põlluääre sõnul oleks Raiekivi säärele plaanitava Bellingshauseni monumendi projekt pidanud väärima kõrgemaid hindamispunkte.

FOTO: Raul Vinni / Saarte Hääl

PRIA toetusraha vahendava Saarte Kalanduse hindamiskomisjon jättis viimati toimunud voorus koguni kümme projekti 16-st rahata.

Saarte Kalanduse selle aasta teises voorus oli raha peaaegu 1,068 miljonit eurot ja kokku esitati 16 projekti kogusummas 1,15 miljonit. Hindamiskomisjoni otsusel jäi joone alla kümme projekti ja rahastuse saamiseks esitati PRIA-le kuus projekti, summas 200 000 eurot.

Millised projektid said toetuse ja millised mitte, Saarte Kalanduse tegevjuhi Heino Vipi sõnul avalikustada ei tohi. Seda öeldakse pärast seda, kui PRIA on toetuse hindamiskomisjoni otsuse kinnitanud.

Heino Vipi sõnul läheb allesjäänud raha tuleva aasta voorudesse üle ja siis on jagamiseks juba 1,37 miljonit eurot.

Saarte Kalanduse otsus on kaasa toonud vähemalt neli vaiet PRIA-le, milles taotletakse hindamiskomisjoni otsuse ülevaatamist.

Ühe vaide esitas Saaremaa vald, kes ei saanud 50 815 eurot admiral Bellingshauseni monumendi rajamiseks. Hindamiskomisjoni arvates ei ole see mõte kooskõlas Saarte Kalanduse strateegiaga, milles olevate tegevuste jaoks raha antakse.

Saaremaa vallavalitsuse hinnangul pole hindamiskomisjon olnud objektiivne ja toetuse saamist määravad hindepunktid pidanuks olema kõrgemad. Vaidele allakirjutanud kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär ütles, et nad nõuavad uut hindamist ja sellest tulenevalt uue otsuse tegemist.

Teadaolevalt on vaiet esitamas ka Kuressaare Kultuurivara, kes jäi ilma küsitud 71 289 eurost sadamakontsertide korraldamiseks merepäevade ajal. Paradoksaalsel kombel saadi eelmisel aastal Saarte Kalandusest samasuguse projektiga kõrge hinne ja ka rahaline toetus. Saarte Kalanduse rahalisel toel kordatehtud väikesadamates toimunud tasuta kontserdid läksid n-ö täismajale. 

Vaide on esitanud ka MTÜ Soela Kalur ja FIE Meelis Tamm.

Saarte Kalanduse üldkoosoleku valitud kümneliikmelise hindamiskomisjoni juht Aivar Sõrm ütles, et komisjon on oma otsuste tegemistel sõltumatu. Komisjon ei puutu isegi otsuste tegemise ajal omavahel kokku: igaüks teeb etteantud kriteeriumide järgi oma valikud arvuti taga ise.

"Siiamaani on liikmete hinnangud üldreeglina olnud üsna üksmeelsed," märkis Sõrm ja lisas, et komisjoni see ei puuduta, kui palju või vähe on raha.

Tagasi üles