PRIAlt väljapetetud miljonite kuriteod hakkavad aeguma
Korstnasse võib lennata kolmveerand miljonit eurot

TULISED VAIDLUSED PRIA-ga saatsid mitut Margo Berensi ettevõttega Mert seotud arendust, teiste seas ka Euroopa kalandusfondi raha eest rajatud Atla sadama ehitust. Fotol PRIA kalandustoetuste büroo peaspetsialist Angela Annilo ja Margo Berens 2013. aasta maikuus Atlas, kui ehituseksperdid sadamas maa lahti kaevasid. FOTO: Raul Vinni / Saarte Hääl

Politsei ja prokuratuuri töö ligi 1,5 miljoni euro väljapetmise uurimiseks ähvardab umbes pooles ulatuses lõppeda täieliku põrumisega.

Tambet Grauberg, Pärnu maakohtu kohtunik FOTO: Erakogu

Põhjus lihtne – kohtu hinnangul on suur osa Saaremaa kõigi aegade suurima pettusejuhtumi kuritegudest aegunud. Just sellise kohtumääruse koostas novembri lõpul Pärnu maakohtu kohtunik Tambet Grauberg.

Kohtunik kirjutas määruses, et mitmete kuritegude toimepanemisest on möödunud enam kui viis aastat. Kohtu tõlgenduses hakkab aegumistähtaeg kulgema hetkest, mil isiku tegevuses on tuvastatavad petmisteo tunnused, soodustuse väljamaksmise aega seejuures ei arvestata.

Lääne ringkonnaprokuratuur väidab aga, et aegumine katkes, kui kahtlustatavate varale seati kohtulik hüpoteek. Vaidlus seisneb selles, kas kohtuliku hüpoteegi seadmine oli vara arestimine või mitte. Kohtuniku hinnangul mitte, hüpoteegi seadmine ja arestimine on kaks erinevat meedet. 

Vaja sisulist arutelu

Helga Aadamsoo, ringkonnaprokurör. FOTO: Erakogu

"Pöördume seisukoha saamiseks kõrgemasse kohtuastmesse. Meie eesmärk on jõuda esitatud süüdistuse sisulise aruteluni ning toetada ka PRIA nõudeid süüdistatavate vastu," ütles Saarte Häälele ringkonnaprokurör Helga Aadamsoo.

Siiski ei päästnud aegumine kohtu alt süüdistuse võtmeisikut, Lümanda ettevõtjat Margo Berensit, kes korraldas keskkriminaalpolitsei andmeil abikõlbulike ehitusprojektide hinna paisutamiseks näilikke hinnapakkumisi. Sellega näidati tööde maksumusi tegelikust märksa kallimatena, et petta PRIA-lt välja suuremad toetussummad. Tulemusena said mitmed Saaremaa ettevõtjad endale toetuseraha eest puhkemaja ja neid rajanud Berensi ehitusfirma äri õitses.

Üks pettusega kasu saanud ettevõtetest oli OÜ Maleva, kes juriidilise isikuna võib kohtu alt pääseda. Küll aga läheb kohtu alla eraisikuna firma omanik Raimo Lõbu, kellelt PRIA nõuab tagasi 206 258,16 eurot.

Kohtunik selgitas määruses, et Raimo Lõbu ja Margo Berensi tegude aegumine katkes elukohast lahkumise keelu kohaldamisega.

Samuti ei ole kohtu hinnangul aegunud OÜ Vilsandi Lammas kuritegu. Ettevõte lasi OÜ Mertil ehitada Atlasse puhkemaja. PRIA andis selleks ettevõttele 2011. aastal 97 769,32 eurot ja nõuab nüüd sama summat tagasi. Firma omanik oli tollal Priit Künnapas, kes suri 2013. aasta suvel. 

Eraisikutena tuleb kohtupinki istuda veel Imbi Lambil, kellelt PRIA nõuab 97 633,36 eurot, ja Robin Kovaljovil, kelle vastu on esitatud nõue summas 85 144,26 eurot. Suurima nõude (293 590,37 eurot) esitas PRIA Margo Berensi vastu.

Pool raha korstnasse?

Kui PRIA jõusse jäänud nõuded liita, on kogusummaks ligi 780 400 eurot ehk pool PRIA-lt petetud rahast. Teine pool tuleks PRIA-l tõenäoliselt korstnasse kirjutada ning puhtalt pääsevad osaühingud King Kong Five, Kangru LP, Helmika ja Mailase ning eraisikutena Taivi, Mari, Salme ja Ahto.

King Kong Five ehk endine Seimkivi OÜ kuulus varem Margo Berensi äripartnerile Reino Mälgule. Tänaseks on firma juhatuse liige Rein Roosmaa, kelle töö ongi tankistina firmade matmine.

King Kong Five sai süüdistuse ka Laimjala ettevõtjate Kristo ja Tiina Kiikeriga seotud soodustuskelmuse kriminaalmenetluses, mis novembri alguses samuti aegumise tõttu lõpetati.

Prokuratuur vaidlustas ka selle määruse, kuid ei nõua sisulist ümbervaatamist, vaid "auküsimusena" selgust, kas prokuratuur saatis kohtusse juba eelnevalt aegunud süüdistuse või aegusid kuriteod Kuressaare kohtumajas suvel eelistungit oodates.

Süüdistuse järgi alustas Margo Berens kuritegelike skeemidega ligi kümne aasta eest, pakkudes aastatel 2010–2013 erinevatele osaühingutele ja eraisikutele abi PRIA toetuste taotlemisel. Keskkriminaalpolitsei alustas pettuste uurimiseks kriminaalmenetlust 2015. aasta suvel. Süüdistusega heidetakse ette soodustuskelmust, millega on PRIA-le tekitatud kahju kokku ligi poolteist miljonit eurot. PRIA on kriminaalasja juurde esitanud seitse avalik-õiguslikku nõudeavaldust.

Tagasi üles
Back