Saaremaa vallavõim kergitab palgapiire

Raha.

FOTO: freepik.com

Vallavalitsus kergitab palga maksimumpiire 300–400 euro võrra, sest praeguse palgajuhendi järgi ei saa paljude ametnike palka enam tõsta.

Vallavalitsus soovib 20. detsembril toimuval vallavolikogu istungil palgajuhendi ümbertegemist põhiliselt kolmel põhjusel, neist olulisim on kasvav palgasurve.

Vallavalitsuse teenistujad on jagatud nelja palgagruppi, millest esimese grupi kõige väiksem palganumber võrdub palga alammääraga ja neljanda grupi kõrgeim palk võib praegu olla 2900 eurot. 

Vallavalitsuse selgitusel on selline palgakorraldus ajale jalgu jäänud ja uuest aastast oleks esimese grupi maksimummäär senisest 400 euro, teistel 300 euro võrra suurem. 

Nimelt on vallavalitsuses praegu 13 teenistujat, kes teenivad oma palgavahemiku maksimumiga võrdset palka ja edasine palgatõus on seega välistatud. Teiseks viiakse palgajuhend vallavalitsuse selgitusel tehtavate muudatustega kooskõlla tegelikkusega, sest tegelikult kellelegi vallavalitsuses oma grupi miinimumi ei maksta. 

Muudatuste kolmas aspekt on vallasekretär Liis Juuliku sõnul tulevikku vaatav palgapoliitika uute teenistujate värbamisel või praeguste teenistujate palkade ülevaatamisel. 

Vallavalitsus selgitab, et kõik võimalikud palgamuudatused lähtuvad volikogu kinnitatud eelarvest ning täiendavaid kulutusi eelarvele kaasa ei too. Vallavalitsuse töötasu fond kasvab uuel aastal ligikaudu kolm protsenti.

FOTO: SH

Tagasi üles