Saaremaal läks läinud aastal kirja üks pedofiiliajuhtum
Internetikelmused koguvad hoogu!

FOTO: Graafika: LIINA ÕUN

“Nii võigas, kui see ka ei oleks, tuleb ka meie väikeses kogukonnas ette lapsepilastamist,” ütleb Saaremaa vallavalitsuse lastekaitseteenistuse juhataja Anneli Tõru. Üks selliseid juhtumeid oli Saaremaal ka möödunud aastal, selgub justiitsministeeriumi kuritegude statistikast.

“Kurjategijate ohvriteks on olnud nii kasulapsed kui ka omaenda bioloogilised järeltulijad,” ütleb Tõru ja lisab, et kõik juhtumid, mis politseini jõuavad, ei pruugi olla värsked. “Üsna sageli hakkab laps rääkima seksuaalsest väärkohtlemisest alles siis, kui tunneb, et kurjategija teda enam otseselt ei ohusta – kui ta on täiskasvanuks saanud ja kodust ära kolinud.”

Saaremaal algatati möödunud aastal viiel korral kriminaalasi ka lapsporno valmistamise ja selle võimaldamise kohta. Samuti tuli politseil tegelda ühe juhtumiga, mis puudutas inimkaubandust alaealise ärakasutamise eesmärgil.  

Anneli Tõru sõnul on politseil ning lasteabi- ja kriisiabiorganisatsioonidel, aga ka kõikidel täiskasvanutel seadusest tulenev kohustus hädas olevatest ja abi vajavatest lastest kohalikku lastekaitset teavitada. Seepärast jõuavad kõik alaealisi puudutavad juhtumid ka lastekaitseosakonnani.

Kuigi aasta varem pole statistikas registreeritud Saaremaal ainsatki lapsepilastamise juhtumit, ei tähenda see sugugi, et neid juhtumeid poleks olnud. Ohvriabiorganisatsioonid on ka Saare maakonnas korraldanud teavitustegevust ja üritusi laste seksuaalvägivalla ennetamiseks ning see annab loodetavasti ka tulemusi. 

“Hea, et avalikkuses on hakatud laste vastu suunatud kuritegudest rohkem rääkima ning inimesed on hakanud kuritööle viitavaid märke rohkem tähele panema,” ütleb Tõru ja lisab, et ka üks lastevastane kuritegu on liiga palju.

Seksuaalselt väärkoheldud lastega tegeleb nii kohalik lastekaitse kui ka sotsiaalkindlustusamet, kelle esindajad käivad Saaremaal iga kuu. Sotsiaalkindlustusamet pakub seksuaalselt väärkoheldud või väärkohtlemise kahtlusega laste abistamiseks eraldi teenust, kus spetsialistid (lastekaitsetöötaja, politseinik, prokurör, psühholoog) hindavad lapse olukorda ja edasise abi vajadust ning teevad juhtumi lahendamiseks uurimistoimingud. Omavalitsuse lastekaitseteenistus pakub omakorda lapsele ja tema perele nõustamist ja ravi.

Saaremaalt pärit justiitsminister Raivo Aeg ütleb, et lastega seotud kuriteod väärivad kahtlemata erilist hukkamõistu.

Internetikelmused koguvad hoogu

Justiitsministeeriumi 2019. aasta kuritegude statistikast selgub, et Saaremaal registreeriti läinud aastal 114 isikuvastast kuritegu, nende seas üks mõrv, üks tapmine, kaks surma põhjustamist ettevaatamatusest, kuus vägistamist, üks terrorikuritegu ja üks altkäemaksu andmine. 

Justiitsminister Raivo Aegi sõnul on Saaremaal üha sagenemas internetipettused: kui 2018 registreeriti Saaremaal neli kelmusjuhtumit, siis 2019. aastal oli neid 16.

“Aina enam püütakse inimesi viia eksiteele, meelitada neid tegema mingeid tehinguid, laadima alla äppe,” tõdes justiitsminister Raivo Aeg.

FOTO: SANDER ILVEST / POSTIMEES

“Aina enam püütakse inimesi viia eksiteele, meelitada neid tegema mingeid tehinguid, laadima alla äppe,” sõnas justiitsminister, kelle sõnul võivad mesijutuga petturite ohvriks langeda eriti vanemad inimesed.

Pole loogiline, et keegi hea inimene telefoni otsas tahab sulle lihtsalt tuhandeid anda, rõhutab Raivo Aeg. “Sellised suure raha lubajad on kurjategijad, kellele on raske jälile saada. Kui raha neljast-viiest pangast läbi keerutatakse, on seda jälitada keeruline ja tagasi saada praktiliselt võimatu. Edulugusid on, aga need on harvad.” 

Justiitsminister toonitab: selleks, et politsei saaks kuritegelike võrgustike jälile, tuleb pettustest teada anda. Sellega teeb inimene teene järgmistele võimalikele ohvritele.

Tagasi üles
Back