Saaremaa valla piduliku vastuvõtu nimekiri jääb esimest korda saladuseks

KES TULEB? Vallavanem Madis Kallase ja vallavolikogu esimehe Tiiu Aro vastuvõtt on sel aastal kaetud saladuselooriga.

FOTO: Irina Mägi

Saaremaa vallavolikogu ja vallavanema vabariigi aastapäeva vastuvõtu korraldamisel murtakse sel aastal üks aastaid kestnud traditsioon – vald ei avalikusta kutsutute nimekirja. 

Reede õhtul Kuressaare kultuurikeskuses korraldatavale vastuvõtule on kutsutud 200 inimest koos kaaslastega. Vallavalitsuse meediaspetsialisti Merike Pitka sõnul said kutse volikogu liikmed, osavallakogude ja kogukonnakogu esimehed, ettevõtete esindajad, meedia esindajad ja koostööpartnerid. Varem on kutsutute nimekiri avaldatud ka ajakirjanduses. Sel aastal on vallavalitsus nimekirja avalikustamisest keeldunud. 

Vallavanem Madis Kallas näeb nimekirjade avaldamises kutsutute andmist kommenteerijate meelevalda, olgu siis ajakirjanduses või sotsiaalmeedias. Nimekirja avaldamine muudaks tema sõnul vastuvõtu fookust. “Fookus on tähistada EV 102 ning kuulutada välja aasta inimene ja aasta tegu. Lisaks volikogu esimehe kõne ja vallavanema kõne,” loetles Kallas.

Pildistada ei keela keegi

Merike Pitka sõnul ei luba nimekirja avaldada isikuandmete kaitse seadus. Vallavalitsuse hinnangul tuleks avaldamise korral kõigilt osalejatelt nõusolekut küsida. Pitk selgitas, et kutsutute hulgas on küll inimesi, kelle kutsumise aluseks on tema positsioon, näiteks volikogu liige või osavallakogu esimees. Lisaks on kutsutud ka inimesi, kellele võib kutse tulla üllatusena ja kes ei soovi oma nime lehes näha. Tema nime lehte pannes kahjustataks kutsutu õigusi. Pitka sõnul on varasematel aastatel avalikustamise korral kahjuks sellist tagasisidet saadud. 

Küll ei keela vallavalitsus 15 000 eurot maksval üritusel pildistada: kes kutse vastu võtab ja kohale tuleb, võiks Pitka sõnul eeldada meediakajastust. 

Andmekaitseinspektsiooni (AKI) koostöödirektor Maarja Kirss märkis, et vallavalitsus peaks avaliku sektori asutusena lähtuma avaliku teabe seadusest. 

“Vallavanema pidulik vastuvõtt on eelduslikult korraldatud valla raha eest ning tagamaks avaliku sektori raha kasutamise läbipaistvust, kohaldatakse ka sellisel juhul avaliku teabe seadust,” selgitas Kirss. Ta lisas, et teatud juhtudel saab teabele kehtestada juurdepääsupiiranguid, aga seda tuleb ka põhjendada. Kirsi sõnul ei tohiks külaliste nimekirjale tõenäoliselt juurdepääsupiirangut kohaldada. Teoreetiliselt saaks Kirsi sõnul rääkida eraelu puutumise piirangust vaid siis, kui nimekirjas oleks kirjeldatud kutsumise põhjus, milles on midagi eraelu riivavat. Vajadusel saab selle ka kinni katta ja edastada vaid nimed. 

Saaremaa vallavalitsus otsustas ka ise AKI poole pöörduda. Vallasekretär Liis Juuliku sõnul jääb vald kuni vastuse saamiseni seisukohale, et nimekirju ei avalikustata. 

Programm ja menüü on üllatus

Juuliku hinnangul saab siiski piirangu puhul toetuda  avaliku teabe seaduse sättele, mis käsitleb inimeste eraelu puutumatust. Mis puudutab avaliku raha eest korraldatavat üritust, siis siin  on kõik, mis puudutab raha või teisi isikustamata andmeid,  avalik.  “Kui inimene saab kutse, aga tal ei ole võimalik osaleda või ta ei soovi osaleda, siis tema ju avalike vahendite kasutamisel ei osale,” põhjendab Juulik. 

Vallavalitsus ei näe seega, et kutsute nimekirja avalikustamise puhul kaaluks avalik huvi  üles võimalikud riived kutsutute eraelu puutumatusele. 

Saarte Hääl palus mõnel varem vastuvõtte korraldanud Saare maavanemal või Kuressaare linnapeal meenutada, kas on keegi kurtnud oma nime avaldamise üle kutsutute nimekirjades. Vastus oli kõigilt ühene ei.

Tänavune vastuvõtt kestab kolm tundi ning avalikustamisele ei kuulu ka menüü ega programm. Kultuurivara juhi Tiiu Tammoja sõnul võiks need jääda üllatuseks. 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles