Maa kasutusvalduse tasu võib suureneda kaheksa korda

Põld.

FOTO: unsplash.com

Eestimaa talupidajate keskliit pöördub riigikogu maaelukomisjoni poole seoses maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE) viimatise muutmisega.

Talupidajate keskliidu juhatuse liikme Kerli Atsi sõnul oli eelnõu esialgne eesmärk kehtestada füüsilisest isikust kasutusvaldajatele võimalus anda kasutusvaldusesse saadud maa allrendile iseenda, abikaasa või sugulase äriühingule. Sellise võimaluse ettenägemine on igati põllumajandustootjate huvides. 

Paraku toimus eelnõu teisel lugemisel selle üllatuslik muutmine. Selle järgi hakkab kasutusvalduse lepingute pikendamine toimuma selliselt, et kasutusvalduse tasuks kujuneb turuhind. Hetkel moodustab kasutusvalduse lepingute tasu umbes 12 protsenti turuhinnast. Seega tooks eelnõu praegusel kujul jõustumine kaasa hiiglasliku (keskmiselt 800%) kasutusvalduse tasu tõusu.

Paljud väiketootjad ei ole kindlasti valmis sellist kasutusvalduse tasu maksma, mistõttu lepingud jäävad pikendamata. Eelduslikult pannakse need kasutusvalduse alt vabanevad maad sellisel juhul enampakkumistele, misjärel need liiguvad suurte põllumajandusettevõtete kasutusse, kuna need on võimelised enampakkumistel kõrgemaid hinnapakkumisi tegema. 

Seega toob eelnõu praegusel kujul kaasa väiketootjate positsiooni olulise halvenemise ja edendab põllumajandusmaade kontsentreerumist suurtootjate kätte, tõdes Kerli Ats.

Kõnealusel viisil eelnõu täiendamine ei ole kuidagi kooskõlas õigusloome heade tavadega, mille kohaselt tuleb olulised muudatused sotsiaalpartneritega eelnevalt läbi arutada. Eelnõu muutmine toimus riigikogu maaelukomisjonis ja kahetsusväärselt ei pöördunud keegi Eestimaa talupidajate keskliidu poole arvamuse küsimiseks kasutusvalduse lepingute pikendamisel turuhinna rakendamise regulatsiooni kehtestamise kohta. Talupidajate keskliit palub kaaluda eelnõu muutmist selliselt, et välistada kasutusvalduse lepingute pikendamisel hüppeline hinnatõus või kehtestada meetmed, mis leevendaksid sellise hüppelise hinnatõusu mõjusid.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles