Solgi- ja veetorustike ehitamiseks küsib toetust 184 maaperet

Kraanivesi.

FOTO: unsplash.com

Maainimeste huvi parandada hajaasustuse programmi toel oma elukvaliteeti, ei näita vaibumise märke.

Saaremaa valla arenduse peaspetsialist Maire Käärid ütles, et 17. aprillil lõppenud hajaasustuse programmi taotlusvooru laekus 184 taotlust ehk kuus taotlust enam kui mullu ja 20 taotlust enam kui ülemöödunud aastal. 112 taotlust esitati kanalisatsiooni ehitamiseks ja 54 taotlust veesüsteemi ehitamiseks. Juurdepääsuteed soovib toetuse abil ehitada 17 ja elektrisüsteemi 1 majapidamine.

Hindamiskomisjon alustab projektide hindamist mais, kui mitmele taotlejale raha jätkub, selgub 5. juuniks. 

Kääridi hinnangul on hajaasustuse programm ennast igati õigustanud ja vajadus sellise toetuse järele pole kaugeltki ammendunud. 2018. aastal, kui programm käivitus, pakkus rahandusministeerium välja, et kolme-nelja aasta pärast on kõigi soovijate vajadused kaetud, aga elu näitab, et vajadused on suuremad ja toetust küsitakse aina rohkem. Jätkuvat huvi hajaasustuse programmi vastu suurendas ka viirusekriis. Kehtiva eriolukorra ajal veedavad inimesed oluliselt rohkem aega maakodus, kus nad tavaliselt veetsid vaid mõned päevad kuus ja paar nädalat suvel. Nii mõnigi vaatab oma maakodule nüüd uue pilguga.

“Ütlesid, et päris hea on maal elada, ainult et tahaks vee ja kanalisatsiooni korda saada,” rääkis Käärid. Toetuse küsimiseks pidi taotleja elama maal alates 1. jaanuarist, seega eriolukorra ajal maaelu võlud avastanud inimesed selles taotlusvoorus osaleda ei saanud.

Hajaasustuse programmi 2020 taotlusvooru eelarve on 300 000 eurot, millest poole annab kohalik omavalitsus ja teise poole Eesti riik. Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot, kusjuures taotleja peab ise lisama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Sel aastal on Saaremaa vallas toetuse määramisel eelistatud lastega pered, vanaduspensionärid ning majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega isik.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles