TS Laevad ja maanteeamet leppisid kokku uue parvlaeva ostus

FOTO: Joakim Klementi/Mil.ee

Oodatava nõudluse kasvuga järgnevatel aastatel Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinidel, sõlmisid Tallinna Sadama tütarettevõte OÜ TS Laevad ja maanteeamet sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu lisa eesmärgiga teha Virtsu-Kuivastu liinil perioodil 1. juunist kuni 2026.  aasta 30. septembrini igal aastal vähemalt 500 lisareisi.

Kuna olemasoleva laevastikuga ei ole võimalik aga kõrghooajal sellisel hulgal lisareise teha, siis on vaja soetada üks uus parvlaev ja tuua see liinile. Vastavalt kokkuleppele tellib maanteeamet aastatel 2020-2022 lisareisid sarnaselt eelnevate aastate suveperioodidega – lisareisid teeb Regula või muu sobiv vaba parvlaev tingimusel, et suudetakse kõrghooajaks ajutiselt tagada ka varulaev.

Kokkulepe seab eesmärgiks, et aastatel 2023-2026 teeb lisareisid uus reisiparvlaev, mille tasu ja muud veotingimused lepitakse kokku pärast TS Laevade poolt laeva ehituseks konkursi korraldamist ning selle alusel soetusmaksumuse ja tähtaegade selgumist. Maanteeametil on võimalus loobuda täiendavate lisareiside tellimisest, kui pooled ei jõua teenuse tasude osas kokkuleppele, näiteks, kui uue laeva võimalik soetusmaksumus osutub liiga kõrgeks.

Uus laev peab olema keskkonnasõbralik, omama jääklassi ja pardakioskit ning olema kasutatav ka Rohuküla-Heltermaa laevaliinil madala veetaseme korral. Sobiva parvlaeva kogupikkus on kuni 114 m, süvis ca 3,5 m, mahutavus ca 300 reisijat ja 110-120 sõiduautot või 8 autorongi pikkusega 19 m. Soetatava laeva parameetrid on läbi räägitud ka kohalike kogukondadega. Täiendava parvlaeva ehituskonkurss on TS Laevadel plaanis korraldada pärast projekteerimistööde lõppu 2020. aasta teises pooles.

Tagasi üles
Back