N, 21.09.2023

GALERII ⟩ Mikk Tuisk sai Saaremaa vallavanemaks

Mehis Tulk
, toimetaja
Facebook
Comments

Saaremaa vallavolikogu valis täna uueks vallavanemaks Mikk Tuisu ja kinnitas ametisse vallavalitsuse senises koosseisus.

„Valimisprotseduuriga seotud pinge on maas, kuid nüüd tuleb uues ametis kiirelt sisse elada ja senisest vastutusrikkamal kohal tööle asuda," ütles Tuisk Saarte Häälele. Veel homme töötab ta oma senises kabinetis Marientali tee majas. Lossi tänava majas vallavanema kabinetis plaanib Tuisk end sisse seada nädalavahetusel, et uut töönädalat juba uues keskkonnas alustada.

Isikuvalimiste tõttu ja kaks pluss kaks nõuete täitmiseks viidi volikogu istung läbi Kuressaare kultuurikeskuses. Kohal oli 30 rahvasaadikut, puudus Enn Eesmaa.

Tuisu kandidatuuri esitas Reformierakonna fraktsioon, vastaskandidaadina seadis Saarlase fraktsioon üles Mart Maastiku.

Enne hääletust ennast tutvustades märkis Tuisk, et vallavanemana oleks tema jaoks olulised kõik piirkonnad Sõrvest Orissaareni ja Kuressaarest Leisini ning kõik valdkonnad sotsiaalist hariduseni, ettevõtlusest kultuurini ja turvalisusest puhta ning rohelise keskkonnani.

Maastik kutsus rahvasaadikuid mõtlema erakondade üleselt, moodustama kõiki jõude ühendav suur koalitsioon ja ametisse panema kõige paremad spetsialistid. Oma missiooniks vallavanemana nimetas ta praegusel raskel ajal suur vallaaparaat paremini tööle panna.

Salajasel hääletusel sai Tuisk 21 häält ehk teda toetas kaks kolmandikku volikogu liikmetest. Maastiku poolt anti üheksa häält.

Tuisu tänukõne oli lühike: ta soovis üksnes head koostööd nii koalitsiooni kui ka opositsiooniga.

Volikogu kinnitas häälteenamusega ametisse ka vallavalitsuse, kuhu lisaks Tuisule kuuluvad senised abivallavanemad Marili Niits, Jaan Leivategija, Helle Kahm, Kristiina Maripuu ja Jüri Linde.

Mikk Tuisu sõnavõtt enne vallavanema valimisi

Tere päevast, lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed, valitsuse liikmed ja külalised!

Mina olen Mikk Tuisk, sotsiaaldemokraatide poolt välja pakutud vallavanema kandidaat ametist loobunud Madis Kallase asemel. Enamik teist teab ja mingil määral ka tunneb mind, kuid saalis on ka inimesi, kes mind eriti ei tea. Seetõttu teen väikse ülevaate kes ma olen, kust ma tulen ja millised oleks minu eesmärgid vallavanemana.

Olen 35 aastat vana Kuressaares sündinud ja kasvanud saarlane, kes elab jälle Kuressaares ja kasvatab siin ka oma kahte väikest last.

2003. aastal lõpetasin Kuressaare Gümnaasiumi, peale mida läksin Tallinna Tehnikaülikooli teedeehitust õppima. Ülikooli lõpetasin 2009. aastal olles vahepeal käinud aasta kaitseväes ja viimase ülikooli aasta elasin ja töötasin Saaremaal. Juba ülikooli minnes oli mul kindel soov siia tagasi tulla ning seda ma kohe ka tegin. Mis seal salata, mulle väga meeldib elada ja toimetada Saaremaal.

Ülikooli lõpuaastal asusin tööle Maanteeameti Lääne regiooni Saaremaa teede hoolde järelevalve peaspetsialisti ametikohale. Seal töötasin kuni 2016. aastani, mil see töö ei pakkunud mulle enam piisaval määral väljakutseid ja otsisin uusi väljundeid. Kandideerisin Maanteeametis ametiredelil järgmisele ametikohale, kuid see töökoht asus Pärnus. Kui töövestluse käigus küsiti, kui palju olen valmis olema Pärnus, siis minu vastus oli, et kui lähen teisipäeva hommikul ja tulen tagasi neljapäeva õhtul, siis see oleks mulle aktsepteeritav, see vastus neid paraku ei rahuldanud. Öeldi, et sellest ei piisa ja hiljem oli kuulda, et see sai mulle ka saatuslikuks antud kandideerimisel.

Minu õnneks vabanes aga 2016. aasta suve lõpus Kuressaare Linnamajanduse juhataja ametikoht ja kandideerisin sinna ning osutusin valituks. Nii sai läbi minu ametiaeg Maanteeametis ja hakkas elu linnas ning vallas. Linnamajanduse juhataja ameti kõrvalt kaasati mind ka suure valla loomise protsessi juurde ja kui toimus konkurss valla Majandus – ja haldusosakonna juhataja ametikohale, siis otsustasin sinna kandideerida. Mitte selle pärast, et Linnamajanduse juhataja ametikoht ei oleks enam väljundit pakkunud, vaid puhtalt ambitsioonist olla selle juures, et ehitada ülesse uut valda. Süsteemist välja ma ei oleks läinud. Selle valla ülesse ehitamise esimesed 2 aastat olid erakordselt pingelised, ent huvitavad ja kogemuse mõttes hindamatud ning nüüdseks antud osakond toimib. Muidugi vajab veel ühtteist sättimist, kuid suures pildis asjad toimivad.

Sarnane seis on ka praeguse potentsiaalse ameti vahetuse puhul. Praegune osakonnajuhataja ametikoht ei ole mulle veel kaugeltki ammendunud, kuid veelgi suurem ja põnevam väljakutse oleks vallavanema ametikoht. Saaremaa vald oma ülesehituselt on küll suures plaanis paika loksunud, kuid tegemist on siiski suhteliselt noore ja alles alustava organisatsiooniga, mis on ja jääb muutuma ning arenema. Minu kasuks ja tugevuseks on kindlasti see, et olen olnud nii valla loomise juures kui ka juhtinud ühte võtmeosakonda vallas, mille töö tulemit näevad enamik valla elanikke. Olgu need siis teed, valla erinevad hooned või ühistransport. Nõrkusena on ette heidetud minu poliitilise kogemuse puudumist, mis on muidugi tõsi, kuid teisest küljest leian, et see võiks olla just minu tugevus valikute tegemisel, sest minu siiras huvi on teha asju Saaremaa inimeste ja valla heaolust lähtuvalt.

Saaremaal on mitmeid suuri teemasid, mis vajavad mõnevõrra enam tähelepanu. Olgu selleks head lennu - ja mereühendused nii Eesti siseselt kui ka välisriikidega. Kahjuks lükkus Rootsi lennuliin küll edasi, kuid loodame, et see saab siiski teoks järgmine turismihooaeg. Või korralikud teed, millel saavad meie inimesed liigelda ja mille toel saavad meie ettevõtted oma tootmist arendada. Vähem tähtis ei ole minu jaoks ka kiire internetiühendus maapiirkondades. Esmapilgul võib see tunduda mugavusteenusena, kuid see on miski, mille saaksime väga tugevalt oma trumbiks pöörata seoses kaugtöö kohtade loomisega ja inimeste maale kolimisega. Mitte üksi Kuressaarest, vaid selle toel saaksime meelitada siia tagasi siit mandrile tööle läinud inimesi, kui ka täitsa uusi inimesi mandrilt. Kodukontoris tehtav kaugtöö on kasvav trend, mis sai eriliselt hoogu juurde nüüdseks mööduva koroonakriisi valguses. Meil küll jookseb valguskaabel mööda Saaremaad laiali, kuid paraku ei jõua ta suure tee äärest inimeste koju. See nn viimane miil on eraisikule ehitada üsna kulukas, kuid selleks on erinevaid rahastusvõimalusi, kus vald saaks kaasa aidata rahastuse hankimisel ja suurema hulga soovide kokku koondamisel ja lahendamisel. See on miski, millega tuleks igapäevaselt rohkem tegeleda.

Vähem tähtis ei ole muidugi koduläheduse hariduse andmine nii linnas kui maapiirkonnas. Niikaua kui on inimesi ja õpilasi maal tuleks hoida lahti kohalikke koole ja lasteaedu. Väheneva ja vananeva rahvastiku juures tuleb seal teha kindlasti mingeid korrektuure, olgu selleks nende kokku kolimine ühte majja või liitklasside tegemine, kuid niikaua kui on lapsevanemaid, kes oma lapsi soovivad kodu lähedal koolitada ja sellega ei lange antava hariduse kvaliteet tuleb neid hoida ja arendada.

Saaremaale tervikuna on väga tähtis, et meil jätkuks siin ka kõrghariduse andmine ning selle valdkonna edasi arendamine. Õnneks on ka Tallinna Tehnikaülikool seda meelt ja siia on lähiajal tulemas üsna suur investeering, et õppekvaliteeti veelgi tõsta.

Saaremaa on hea ja turvaline koht, kus elada ja olla ning meie kohus on sellele kaasa aidata tehes pidevat ja sisukat koostööd nii politsei kui Päästeametiga rääkimata meie suurepärasest haiglast.

Koroonakriis küll jätab meie majandusele tugeva jälje, kuid Saaremaa vald on õnneks olnud pigem konservatiivse eelarvega ja meie rahaline seis ei ole saanud nii tugevalt pihta kui mõne teise omavalitsuse rahakott. On selge, et majandus langeb ja sellega seoses ka valla sissetulekud ja kärpeid tuleb teha nii majandus- kui personalikuludelt ja kärpida tuleb ka erinevaid hea aja toetusi. Samuti tuleb lükata edasi investeeringuid. Samas suuremad asjad nagu Vanalinna kooli remont ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi remont peavad ja saavadki tehtud eelarve strateegias ettenähtud ajal.

Vallavanamana oleks minu jaoks olulised kõik piirkonnad Sõrvest Orissaareni ja Kuressaarest Leisini ja kõik valdkonnad sotsiaalist hariduseni, ettevõtlusest kultuurini ja turvalisusest puhta ja rohelise keskkonnani.

Head volikogu liikmed, mulle väga meeldib Saaremaa ja Saaremaa vald ning annan endast parima, et olla oma otsustes õiglane ning vääriline vallavanem sellele suurepärasele saarele.

Ma tänan!

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles