Volikogu asub tulevasele põhikoolile nime valima

SÜG, siis küll juba uue nimega, aastal 2022.

FOTO: Saaremaa vallavalitsus

Tulevase põhikooli nimena on volikogule välja pakutud neli varianti: Saaremaa Ühiskolleegium, Kuressaare Hariduse Kool, Kuressaare Linnakool ja Johannes Aaviku Kool. 

Viljar Aro

FOTO: arhiiv

"Ükskõik millise nime volikogu valib – suurem osa inimesi pole sellega niikuinii rahul," lausus SÜGi direktor Viljar Aro.

Kooli praeguse nimega sarnane Saaremaa Ühiskolleegium sai SÜG-i korraldatud hääletusel 312 häälega I koha. 

Haridus- ja teadusministeerium leidis aga, et põhikooli puhul on  kolleegiumi nimi eksitav, sest pedagoogilises mõttes  tähendab nimetus "kolleegium" kesk- või kõrgkooli. 

Samale seisukohale jäi Eesti keele instituut, kelle hinnangul oleks parem variant Saaremaa Ühiskool. Ka vallavalitsus ei pidanud Saaremaa Ühiskolleegiumi nime sobivaks. 

SÜG-i korraldatud konkursi II koht kuulus 199 häälega nimele Kuressaare Hariduse Kool – tänava järgi, kus SÜG asub.  

"Kui jätta nimest välja sõna "tänav", võib nimest Hariduse Kool järeldada, nagu teised koolid haridust ei annakski," leidis direktor Aro. 

"Ükskõik millise nime volikogu valib – suurem osa inimesi pole sellega niikuinii rahul." 

- Viljar Aro, SÜG direktor

III koht 174 häälega kuulus aga nimele Kuressaare Linnakool. 1522. aastal asutatud ladinakeelne õppeasutus, mis 1804. aastal muudeti kreisikooliks, kandis suurema osa oma ajaloost just linnakooli nime. 

"See nimi on ju ajalooline ja hea, aga paratamatult hakataks seda Kuressaare Vanalinna kooliga pidevalt sassi ajama," tõdes Aro.

Neljanda variandina kuulub valikusse samuti nimekonkursil osalenud, ent kümne hääletusvooru jõudnud variandi hulgast välja jäänud Johannes Aaviku Kool. Vilistlase ja endise õpetaja, kuulsa keeleteadlase Johannes Aaviku järgi pakutud nime miinusena on toodud asjaolu, et koolil on ka väga palju teisi teenekaid vilistlasi.

Aro tunnistas, et kui ta ise kuuluks vallavolikogusse ja saaks ühe nimevariandi poolt hääletada, valiks ta Saaremaa Ühiskolleegiumi. Tuli see ju kooli enda korraldatud nimekonkursil ülekaalukalt võitjaks. 

Volikogu hakkab SÜG-i ümberkorraldamist põhikooliks arutama ja õppeasutusele nime valima 19. juuni istungil.

Eelnõu järgi  korraldatakse vallavalitsuse hallatav SÜG 1. septembriks 2021 ümber põhikooliks. Kuna SÜG-is tegutsevad üldhariduskool ja huvikool ühe asutusena ka praegu, kooli tegutsemisvorm ei muutu.

Tagasi üles