T, 3.10.2023

Paremat veevärki ja kanalisatsiooni soovib kuusteist maaperet

Mehis Tulk
, toimetaja
Facebook
Comments
Foto: Urmas Luik

15. juulil lõppenud maapiirkondade perede elutingimuste parandamise taotlusvooru raames soovib veevarustussüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ning parendamiseks toetust 16 Saaremaa peret.

Vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Maire Käärid ütles, et kokku esitati üheksa taotlust, millest üks puudutab veevarustust ja kaheksa on kanalisatsiooniprojektid, sealhulgas üks pere taotleb toetust nii vee- kui ka kanalisatsioonisüsteemile. Kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks soovib toetust ka kaks korterelamut, kus ühes elab kaheksa ja teises kaks leibkonda.

Saaremaa valla makstava toetuse eesmärk on aidata parandada elutingimusi neil maapiirkondades alaliselt elavatel peredel, kes ei kvalifitseeru hajaasustuse programmi alusel toetuse saajaks. Tänavu on eelistatud sihtrühm lastega pered. Maksimaalne toetuse suurus ühele majapidamisele on 3500 eurot, voorus jagatakse kokku 50 000 eurot.

Taotleja alaline elukoht peab taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni lepingu lõpptähtajani rahvastikuregistri järgi katkematult olema majapidamine, mis asub tiheasustusalal (elanikke üle 50), kus on toimiv ühisveevärk või kanalisatsioonisüsteem (ÜVK) või asub majapidamine ÜVK või reoveekogumisalal.

Toetust ei anta majapidamistele, mida taotleja ei kasuta alalise elukohana aastaringselt, tegevusteks, mis on seotud ebaseaduslikult ehitatud elamu teenindamiseks, hoonesiseste töödega seotud kuludeks, välja arvatud seadmete paigaldamisega tehtud elektritööde kulud ja maa ostu ning kasutamisega seotud kuludeks.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles