Ettevõtjad küsivad koroonatoetust pakutavast 100 000 eurot rohkem

Raha.

FOTO: freepik.com

Saaremaa vallavalitsuse toetusmeetmest koroonakahjude hüvitamiseks küsitakse kokku 388 528 eurot, samas kui jagada on vaid 280 000 eurot.

Toetuse saamiseks esitati kokku 122 taotlust, enamus neist äriühingutelt, seitse taotlejat on füüsilisest isikust ettevõtjad. Maksimumsummat ehk 5000 eurot taotles 45 ettevõtet, teised vähem. Toetus on seotud ettevõtte 2019. aastal makstud tööjõumaksudega ehk taotleda sai summat, mis võib ulatuda kuni 50 protsendini eelmisel aastal makstud tööjõumaksudest. Väikseim taotletav summa on 215 eurot.

Vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Käthe Pihlak ütles, et hetkel käib taotluste tehniline kontroll ehk vaadatakse üle esitatud dokumendid, kontrollitakse, kas on mujalt saadud toetusi ning vajadust arvesse võtta muid asjaolusid.

Tagasi üles