Mullutu-Loode kaitseala sai uue eeskirja

Mehis Tulk
, toimetaja
Copy
Mets. Foto on illustreeriv.
Mets. Foto on illustreeriv. Foto: unsplash.com

Valitsus kiitis heaks Mullutu-Loode looduskaitseala moodustamise, millega liidetakse varem kaitse all olnud alad üheks tervikuks ja kinnitatakse uued kaitsekorrad.

Mullutu-Loode looduskaitseala moodustatakse olemasolevast hoiualast, millega liidetakse kolm väiksemat sellega piirnevat kaitstavat loodusobjekti ja kolm merikotka püsielupaika.

Kaitstavat ala laiendatakse. Mullutu-Loode looduskaitseala pindala on 5992,4 ha, sealjuures sihtkaitsevööndis 5560,4 ha ja piiranguvööndis 432 ha. Kaitsealast ligikaudu 1171 ha moodustab veeala. Veealast enamik jääb sihtkaitsevööndisse. Kaheksa hektarit uut ala lisandub merikotka pesapaiga tõttu, mis arvatakse sihtkaitsevööndisse.

Ala moodustatakse rannikulõugaste ja veeökosüsteemide, veelindude rahvusvahelise tähtsusega rändepeatus- ja pesitsuspaikade, looduslike ja poollooduslike koosluste, kaitsealuste liikide ning nende elupaikade kaitseks.

Kaitse-eeskirjaga on inimestel lubatud alal viibida, korjata seal marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kõikjal, välja arvatud määrusega sätestatud juhtudel. Kaitseala veealal on lubatud sõita ujuvvahendiga, välja arvatud Linnulahel ja Paadla lahel.

Mullutu-Loode looduskaitseala asub Hirmuste, Kogula, Kõrkküla, Laheküla, Mullutu, Mändjala, Paevere, Parila, Põlluküla, Pähkla, Suur-Randvere, Tõlli, Ulje, Unimäe ja Vennati külas, Nasva alevikus ning Kuressaare linna territooriumil.

Tagasi üles