Aasta tegijate nominendid sotsiaalalal

Monika Metsmaa
, Toimetaja
Copy
MTÜ Meelespea juhatuse liige Aive Laanemets.
MTÜ Meelespea juhatuse liige Aive Laanemets. Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Teisipäeval kuulutas Eesti sotsiaaltöö assotsiatsioon Tartus välja aasta tegijad sotsiaalvaldkonnas. Saaremaalt oli tunnustuse saamiseks pakutud palju tublisid kandidaate, kelle kohta on nende esitajad kirjutanud järgmist.

Piret Pihel
Piret Pihel Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Piret Pihel, aasta hoolekandejuhi kandidaat

Seoses 2019. aastal Saaremaa Südamekodu nullist käivitamisega ja juhtimisega on Piret pidanud lahendama keerulisi ülesandeid. 2020. aasta COVID-19 kriisi tõttu pidi Piret juhina vedama värske hoolekandeasutuse läbi suurest kriisist, pidades silmas eeskätt hooldekodu elanike ja töötajate heaolu.

Vaatamata sellele, et kriis räsis nii elanikke kui ka hooldajaid üsna rängalt, suutis Piret värskelt rajatud hooldekodu meeskonna koos hoida ning kriisist väljuti tugevamana.

Aasta sotsiaaltöötaja kandidaat Tiina Saare Saaremaa laste ja perede tugikeskusest

Tugikeskuse sotsiaalpedagoogina on Tiinal igapäevaselt kolm töötegemise kohta: Kärla põhikool, Kärla lasteaed ja Kihelkonna kool. Tiina individuaalne töö tuge vajavate õpilastega on märkimisväärne, ta on nõustanud lapsevanemaid ja otsinud võimalusi murekohtade lahendamiseks.

Tiina jagab oma teadmisi õpetajatega, soovitades neile sobivaid lähenemisviise abi vajavate õpilaste juhendamisel. Tiina kuulub kooli tugitöörühma koosseisu.

Aasta sotsiaaltöötaja kandidaat Aili Ansper Saaremaa vallavalitsusest

Aili töötab Saaremaa vallas sotsiaaltööspetsialistina. Aili on väga empaatiline. Tal jätkub aega kuulata abivajajat ja samuti kolleege ning ta on valmis tegema kõik temast oleneva, et leida üheskoos lahendust.

Ta ei pea paljuks abistada inimest ka nendes toimingutes, mis tema ametijuhendist otseselt ei tulene.

Viimased aastad on Aili Saaremaa vallas koordineerinud puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise projekti. 2007. aastal pälvis Aili Saare maakonna aasta sotsiaaltöötaja tiitli, 2017. aastal aga Pöide valla aasta tegija tunnustuse.

Kadi Kindlam
Kadi Kindlam Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Aasta lastekaitsetöötaja kandidaat Kadi Kindlam Saaremaa vallavalitsusest

Kadi on algatanud haridus-, sotsiaal- ja korrakaitseülese aktiivse võrgustikutöö süsteemi Saaremaa vallas. Tänu oma tasakaalukusele ja laiale teadmisepagasile tuleb Kadi toime ka väga keeruliste juhtumitega.

Lisaks lastele saab ta suurepäraselt hakkama nende vanematega, pannes ka resoluutsed inimesed oma vaateid ümber hindama ja hakkama tegutsema lapse heaolust lähtuvalt. Kohtuga seotud juhtumite osas on ta oma meeskonna jaoks suurepärane ekspert.

Aasta tegevusjuhendaja kandidaat Anneli Talistu sihtasutusest Hea Hoog

Anneli on väga tähelepanelik ja hooliv tegevusjuhendaja, märgates alati muutusi kliendi meeleolus ja võimekuses, samuti leiab ta aega olla tihedas kontaktis kliendi lähedastega.

Annelil on õnnestunud leida võimalusi klientide avalikule tööturule viimiseks.

Läbirääkimised tööandjatega sujuvad Annelil alati suurepäraselt, ka hiljem hoiab ta tööandjatega tihedat sidet. Kuressaare ametikooli tulevastele tegevusjuhendajatele on Anneli suurepärane juhendaja. Tal jätkub energiat ka kolleegidele uusi töövõtteid õpetada.

Aasta tugiisiku kandidaat Gät Kallas Kuressaare perekodust

Alustanud eelmise aasta alguses tööd peretugiisikuna, pidi Gät hakkama saama koroonaviiruse leviku tõttu väljakuulutatud eriolukorras. Toimetanud haigestunud lastekaitsespetsialisti instruktsioonide järgi, tuli Gät kõigega edukalt toime. Lisaks oma tööülesannetele toimetas Gät abivajajatele eriolukorra ajal toidu- ja esmatarbekaupu, kantseldas lapsi peredes, kus vanemad ei olnud selleks suutelised, jagas arvuteid jms.

Entusiasm ja soov inimesi aidata pole kadunud ka vahepealsel veidi rahulikumal ajal. Gät on suurepärane ema ja eeskuju oma kuuele lapsele.

Gät õpib hooldaja eriala Kuressaare ametikoolis.

Aasta hooldustöötaja kandidaat Jaanika Hõbelaid Kihelkonna hooldekodust

Neli aastat hooldustöötajana tegutsenud Jaanika on oma empaatiavõime ja sõbralikkusega võitnud kõigi klientide südame. Kui kliendil on mure, leiab ta alati lahenduse.

Ta osaleb koos tegelusjuhendajaga aktiivselt tegelustundides, oskab hästi selgitada töökorraldust uutele töötajatele. Jaanika on hooldustöötajaks otsekui loodud.

Aasta vägivallaennetaja 2020 kandidaat, vägivallaennetajate grupp Kristi Mägi-Sepp, Meelis Juhandi, Priit Sepp, Rainer Amur, Kairit Lindmäe, Riina Allik

2019. aastal kutsus lastekaitsespetsialist Kristi Mägi-Sepp kokku grupi inimesi – põhjuseks lastevastase seksuaalvägivalla ennetustegevus ning soov teavitada võimalikult paljusid lastega töötavaid spetsialiste ja nende kaudu lapsi. Samuti soovis grupp tõsta spetsialistidel varase märkamise oskust ning julgust teatada ja mitte kõrvale vaadata.

Teavituspäevi korraldati mitmes eri piirkonnas Saaremaal ning osalejaid oli paarisaja ringis. Teavituspäevadest kasvasid välja regulaarsed Lastemaja-teenuse vastuvõtud Saaremaal ning ka avatum ja julgem suhtlus meditsiinitöötajatega.

Grupi liikmed on avaldanud ja avaldavad lähisuhtevägivalla-alaseid artikleid Saaremaa vallalehes, maakondlikes lehtedes, osalenud raadio Kadi saadetes. Tänavu on koostöös riigiprokuratuuriga plaanis põhjalik artiklite sari lähisuhtevägivalla teemadel.

Kertu Vapper
Kertu Vapper Foto: Saare tugikeskus

Tiitli aasta noor sotsiaalvaldkonna uustulnuk kandidaat Kertu Vapper Saaremaa laste ja perede tugikeskusest

Kertu teekond sotsiaalvaldkonnas sai alguse ülikooliõpingute ajal, kui ta tegutses Tallinna Lastekodu ema ja lapse turvakodus sotsiaaltöötajana. Kertu on töötanud ka Tallinna perekeskuses tugiisikuna.

Saaremaa vallas asus ta koordineerima lastele suunatud integreeritud teenuste pilootprojekti. Oma töös lähtub Kertu lapse heaolust. Kertu eestvedamisel on Saare maakonnas uue teenusena käivitamisel Pere Lahendusringi koordinaatorite väljaõpe.

Aasta koostööpartneri kandidaat Katrin Paukson, sotsiaalkindlustusameti ohvriabispetsialist

Katrin on oma praeguses ametis töötanud riikliku ohvriabisüsteemi loomisest alates. Selle ajaga on temast kujunenud arvestatav partner nii õiguskaitse- kui ka sotsiaalvaldkonnale.

Emotsionaalselt keeruliste ja olemuselt delikaatsete olukordade lahendamiseks on vaja tugevat inimest ja Katrin seda on.

Inimesena väga lahke, soe ja hooliv, suudab ta selleks jääda ka ennast kehtestaval moel. Ta käib vägivallaennetusest loenguid pidamas nii koolides kui ka erinevates asutustes. Ohvriabi 15. aastapäeva tähistamiseks Saaremaal toimunud konverents sai teoks samuti Katrini initsiatiivil ja toel.

Aasta koostööpartneri kandidaat Aive Laanemets, MTÜ Meelespea juhatuse liige

Aive on heategevusühenduse Meelespea asutaja. MTÜ eesmärk on aidata neid, kes ise enam ei jaksa või ei suuda. MTÜ Meelespea peab heategevuspoodi.

Kui Saaremaa eelmisel kevadel koroonalaine tõttu lukku pandi, oli Aive koos oma MTÜ-ga esimene, kes märkas tekkinud tohutut arvutipuudust peredes. Kokku soetati enam kui 50 arvutit.

Aastate jooksul on MTÜ aidanud sisustada üksikvanematega perede ja suurperede kodusid tehnika ja mööbliga, andnud neile rõivaid. Tehnika ja rõivastega on aidatud ka peresid, kes on tulekahjus kodu kaotanud.

Meelespea on toetanud Kallemäe kooli suvepäevade korraldamist, täitnud Maxima inglipuult laste jõulusoove, jaganud jõuludeks toitu ja teinud lastekodulastele jõulupakke, postitanud suurperedele ja üksikvanematele Saaremaa tarbijate ühistu poodide kinkekaarte. See on vaid väike loetelu Aive ja Meelespea tegevusest.

Tagasi üles