Koroonakriis tõestas raamatukogude tähtsust

Copy
Raamatuvirn. Foto on illustreeriv.
Raamatuvirn. Foto on illustreeriv. Foto: Toomas Huik

“Soovime väga, et Saaremaa vallavalitsus märkaks meie panust koroonakriisiga kohanemisel ja uute lahenduste otsimisel ning leiaks vahendeid raamatukoguhoidjate palka tõsta – kas või 2019. aasta tasemele,” kirjutab vallavalitsusele saadetud pöördumises Saaremaa kultuuritöötajate ametiliidu nimel liidu usaldusisik, Saare maakonna keskraamatukogu osakonnajuhataja Liilia Kõiv.

Liilia Kõiv
Liilia Kõiv Foto: SH

2018. aasta lõpul allkirjastati Eesti Kultuuriministeeriumi ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO vaheline kokkulepe, mille tulemusena tõusis 2019. aastal kõrgharidusega kultuuritöötaja alampalga määr 1300 eurole.

Saaremaa kultuuritöötajate ametiliit tegi pöördumise Saaremaa vallavalitsusele raamatukoguhoidjate palgamäära viimiseks samale tasemele kehtestatuga. Seoses Saaremaa valdade ühinemisega otsustati hoopiski palkade ühtlustamise kasuks ehk siis aidati järele maapiirkondade raamatukoguhoidjate palgataset, seda korrigeerides.

Koroona-aegsed uuendused

Saare maakonna keskraamatukogu töötajate palgad jäid aga samale tasemele. Viimane palgatõus toimus 2018. aasta juulis, kui raamatukogutöötajate palgad tõsteti keskeriharidusega töötajatel 745 ja kõrgharidusega töötajatel 1000 euroni.

Vahepeal on toimunud ridamisi väga suuri muutusi ümbritsevas elus ja ka prioriteetide muutumisi töösfääris. Elu koroonakriisis on toonud esile raamatukogude tähtsuse ja vajaduse tõusu raamatukoguteenuse järele.

Meie raamatukogu on kriisiajal olnud peaaegu ainuke kättesaadav ja toimiv kultuuriteenus. Selleks aga oleme meie, raamatukogu töötajad, pidanud paljugi ümber õppima, muutma raamatukogu teenuste iseloomu, hankima uusi tarvikuid ja vahendeid vastavalt sellele, kuidas saaks ohutult oma valdkonnas toimetada.

Töötasime välja kontaktivaba teeninduse – inimesed saatsid oma soovitud raamatute nimekirja raamatukogu meiliaadressidele, meie töötajad aga koostasid selle põhjal pakid ja toimetasid inimestele eelnevalt kokkulepitud kellaajal. See oli tunduvalt töö- ja ajamahukam tegevus kui tavapärane teenindus.

Hiljem tellisime juba vastava raamatukapi kontaktivabaks laenutamiseks. Samuti töötasime välja võimaluse ID-kaardi põhjal registreerida end raamatukogu kasutajaks kohapeale tulemata, otse kodust. Infovahetamine ja edastamine toimus läbi kõigi digikanalite.

Meie inimesed on pidanud väga kiiresti reageerima muutustele – olema võimelised aina rohkem pakkuma lahendusi läbi erinevate e-keskkondade, võtma vastu kohati riskantseid otsuseid, teadmata veel nende tulemusi ja tagajärgi. Aga me oleme sellega siiski hakkama saanud.

Raamatukogude tähtsuse suurt kasvu on ära märkinud ka kultuuriminister Anneli Ott, kes on öelnud muu seas järgmist: “Oleme tõdenud, et koroonakriisis vajatakse raamatukogusid üha enam. Raamatukogu on olnud kogukondadele suureks toeks. Teisalt on koroonakriis sundinud raamatukogusid endid leidma nutikaid lahendusi teenuste osutamisel ning suuresti just lisaeelarve toel püüame raamatukogudes pakutava aidata täiesti uuele tasemele.”

Kultuuriministeerium on kuulutanud aasta 2022 raamatukogude teema-aastaks.

Raamatukogudes läbi viidud uuringu põhjal on kõige olulisemad raamatukogu külastamise põhjused nauding lugemisest, väljaannete valik ning nende laenutamine. Tuuakse esile ka õpingute, hobide või tööga seotud põhjusi. Ilukirjanduse kui vaimse tervise toetaja tähtsus püsib jätkuvalt olulisel kohal.

Kohaliku elaniku jaoks on oluline nii kontaktivabade teenuste olemasolu kui ka see, et saaks raamatukoguteenuseid kasutada endale sobival ajal. Kõike seda oleme suutnud teostada sellel keerulisel perioodil.

Anneli Oti sõnul tuleks pidada väga oluliseks raamatukoguhoidjate järjepidevat koolitamist ning nende töötasu konkurentsivõimelisust. Samuti on tähtis, et raamatukogude kogud oleksid mitmekülgsemad.

Kõrgharidusega töötajale 1300 eurot

Saaremaa vallas on praegu keskmine palk 1150 eurot. Raamatukoguhoidjate palkade mahajäämus on üsnagi kriitiline – kõrgharidusega raamatukoguhoidja netotöötasu on praegu 899 eurot. Vallavalitsus ilmselt ei pea raamatukoguhoidjaid eesliinitöötajateks – kuigi olime enamasti avatud ja kättesaadavad kogu kriisi vältel!

Sooviksime väga, et meie panust kriisiga kohanemisel ja uute lahenduste otsimisel ikkagi märgataks ja tunnustataks ning leitaks vahendeid tõsta kõrgharidusega raamatukoguhoidjate palkasid kas või 2019. aasta tasemele – 1300 euro suuruse brutopalgani. Samuti tuleks tõsta ka keskeriharidusega raamatukoguhoidjate töötasusid.

“Raamatukogud on meie kultuurielu üks olulisi sambaid,” on öelnud kultuuriminister Anneli Ott. “Siit saavad jõudu ja leiavad võimalused ka paljud muud sektorid ning eluvaldkonnad, panustades üldisesse heaolusse.”

Loodame samasugust arvamust ja suhtumist ka Saaremaa valla juhtide poolt.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles