Nakkuse kontrollimise erand kirikutele ja parvlaevadele

Saarte Hääl
Copy
Koroonatest.
Koroonatest. Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Üleeile kiitis valitsus heaks otsuse, millega tehakse nakkusohutuse kontrollimise erand jumalateenistustele ja parvlaevade toitlustuskohtadele. Lisaks sätestatakse selgemalt, et kuni 18-aastased saavad osaleda noorsootöös ja huvihariduses, samuti treenida ja sportida ilma osavõtjate arvu piiranguta.

Valitsuse vastavast otsusest võib lugeda, et alates 9. augustist tohib avalikke jumalateenistusi ja usulisi talitusi läbi viia arvestusega, et pühakodades viibib korraga kuni 50 inimest või tuleb arvestada kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega.

Nakkusohutuse kontrolli jumalateenistusest osavõtjate hulgas tegema ei pea, kuid siseruumides tuleb osavõtjate arvust sõltumata kanda maski, liikumisel ja ruumis paiknemisel arvestada hajutatust, pühakoda peab täitma desinfitseerimisnõudeid ja muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid.

Erand ei laiene kirikukontsertidele, millele kehtivad üldised ürituste läbiviimise nõuded. See tähendab, et kui siseruumis on osavõtjaid üle 50, tuleb kontrollida inimeste nakkusohutust.

Siseriiklikud parvlaevad

Siseriiklike parvlaevade toitlustuskohtades nakkusohutuse kontrollimist valitsus ei nõua. Kuna parvlaeva käsitletakse ühe tervikliku ruumina, kus kõikjal kehtivad samad reeglid, siis ei pea parvlaeva toitlustuskohtades jälgima siseruumidele kehtestatud inimeste arvu piirangut ega kontrollima inimeste nakkusohutust, kui neid on ruumis üle 50.

Nagu teistes ühiskondlikes transpordivahendites tuleb aga ka parvlaevadel kanda maski.

Noorte tegevused

Täpsemalt sätestatakse valitsuse uues korralduses, et huvihariduse, noorsootöö ja täienduskoolituse valdkonnas, kuid samuti sportimisel ja treenimisel ei kehtestata lastele ja kuni 18-aastastele noortele nakkusohutuse tõendamisega seotud osavõtjate arvu piirangut.

Ainuke nõudmine on, et tegevusi tuleb läbi viia hajutatult, täita desinfitseerimisnõudeid, õhutada siseruume ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid.

Kehtestatud piirarvudest suurema osavõtjate arvu korral tuleb 9. augustist eelpool nimetatud valdkondades tõestada enda nakkusohutust alates 18. eluaastast.

See tähendab, et üle 18-aastaste noorte ja täiskasvanute sportimisel, treenimisel, huvihariduses ja -tegevuses ning täienduskoolitusel peab iga osavõtja tõendama oma nakkusohutust juhul, kui siseruumides on osalejaid üle 50 ja välitingimustes üle 100 inimese.

Tagasi üles