Vallavalitsus kinnitas siseturvalisuse nõukogu ja kriisikomisjoni koosseisu (1)

Saarte Hääl
Copy
Saaremaa vallavanem Madis Kallas
Saaremaa vallavanem Madis Kallas Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu ja Saaremaa valla kriisikomisjoni uus koosseis on nüüd organisatsiooni- või ametikohapõhine.

Nii nõukogu kui ka komisjoni tööd juhib Saaremaa vallavanem.

Saaremaa vallavanem Madis Kallase sõnul otsustati siseturvalisuse nõukogu ja kriisikomisjoni koosseis seekord kinnitada ametikoha- või asutusepõhiselt, mis võimaldab töös rohkem paindlikkust ja tagab selle, et olulised organisatsioonid on koosolekutel kindlasti esindatud.

„Turvalisuse tagamine ning kriiside ennetamine ja lahendamine sõltub eelkõige koostööst, seetõttu pean oluliseks, et kaasatud on eri valdkondade spetsialistid,“ lisas Kallas.

„Olukorra lahendamiseks kutsutakse tavaliselt kokku ka kriisistaap, mille koosseis sõltub kriisi olemusest ja kus panustavad ka need inimesed, kes alaliselt kriisikomisjoni töös ei osale,“ selgitas vallavanem.

Maakonna turvalisuse nõukogus on lisaks Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vallale esindatud Kaitseliidu Saaremaa malev, Politsei- ja Piirivalveameti Kuressaare politseijaoskond, Päästeameti Saaremaa päästepiirkond, Lääne Ringkonnaprokuratuur, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Lääne talitus, Kuressaare Haigla Sihtasutus, MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts ja Saare maakonna usuorganisatsioonid.

Saaremaa valla kriisikomisjoni kuuluvad vallavalitsuse liikmed ning kriisireguleerimise, infotehnoloogia ja kommunikatsiooni eest vastutavad teenistujad, vallasekretär ning esindajad Kuressaare Haigla Sihtasutusest, AS-ist Kuressaare Veevärk, AS-ist Kuressaare Soojus, Elektrilevi OÜ-st, Kaitseliidu Saaremaa malevast ja Naiskodukaitsest, Terviseametist, Kuressaare politseijaoskonnast ja Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Lääne talitusest.

Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu koordineerib riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostööd ning siseturvalisuse arengukava elluviimist. Kriisikomisjon korraldab kriisireguleerimisalaseid tegevusi Saaremaa vallas.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles