T, 3.10.2023

Muhu vald saatis Kuivastu sadama detailplaneeringu kooskõlastusele

BNS
Facebook
Comments
Parvlaev Piret Kuivastu sadamas.
Parvlaev Piret Kuivastu sadamas. Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Muhu vallavalitsus saatis kooskõlastusringile Kuivastu sadama detailplaneeringu, mille eesmärgiks on sadama territooriumi funktsionaalsemaks muutmine ning maakasutus- ja ehitustingimuste määratlemine.

Kuivastu sadama detailplaneering algatati Muhu vallavolikogu otsusega 2020. aasta kevadel ja sama aasta novembris laiendati planeeringuala 14,3 hektarini. Ala hõlmab Kuivastu külas asuvaid Kuivastu hotelli, Kuivastu sadama ja Teeääre katastriüksusi ning osaliselt Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare teed ja piirnevat rannikumerd.

Planeeringu eesmärgiks on Kuivastu sadama territooriumi funktsionaalsemaks muutmine. Reisijate ja sõidukite mahu kasvu ja kolmanda parvlaeva liinile tulekuks on vajalik laiendada sõidukite ooteala ning muuta sõidukite juurdepääs ootealale sujuvamaks, kiiremaks ning tagada seejuures ohutus.

Planeeringualal olev hoonestus on kavandatud rekonstrueerida ja täiendada, sealhulgas nähakse ette võimalus rajada hoone veesõidukite hooldustööde teostamiseks ja väikelaevade tootmiseks. Ette nähakse ala ka päikesepaneelide paigaldamiseks. Planeeringuga soovitakse ranna ehituskeeluvööndit vähendada, millest tulenevalt on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Muhu vallavalitsus korraldas lõppenud aasta 26. novembrist 31. detsembrini detailplaneeringu eskiislahenduse eelnõu avaliku väljapaneku. Avalik arutelu toimus 12. jaanuaril.

Avaliku väljapanekul esitasid oma arvamused transpordiamet ja kolm eraisikut. Eelkõige puudutasid ettepanekud nii autode kui kergliiklejate liikluskorralduslikke küsimusi. Eskiislahenduse avalikustamise tulemusel täiendati detailplaneeringut.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles