T, 3.10.2023

MUHU UUDISSED ⟩ Laupa jälle laadapäe

Facebook
Comments
Irena Tarvis
Irena Tarvis Foto: Erakogu

Ikka terit neh. Mihklikuu oo nõukse rutuga läin, et juba varsi oo mihklipäe ise käe kua. Nõnna et laupa oogid just paras aeg mihklipääva laata pidada. Neh, kui ikka nõuke kange laadapidamise lats kua olemas oo kut Liiva linna keskväljak, siis oleks ju ühna patuasi, et laat ise pidamata jäeb, sest seda moni, mis laadal müia, seda ju muhulastel jägub, küll ning viel!

Nõnna et laupa omingu aga kõik kenasti roise ja kuipides Liiva puole. Neh, ja kis omale müimaletti tahtvad kindi panna, siis ikka tuleks jälle ette elista 50 37 407. Anneli mõedab siis mietrid kenaste üle ja sätib lavad kua okurooti, kui taris oo. Neh, et ikka ostjatele kua ruumi oleks. Nõnna et oo just viimne aeg kodu rinki vuadata, et ons miskit üle või tükkis puudu. Laata lubati pidada kellu kaheni. Juu seks aaks jõvab ikka ennassid puupaljaks osta kua.

Aga nobemad laadalised jõudvad kellu üheks viel Nõmmkülasegid. Iseäranis nõuksed, kis suured putukasõbrad oo. Ennemalt olli kena. Kus es oln just asja pärast omingust õhtani taris rinki rüista, siis sial kasus rohi kua ühna rindu. Neh, ja nõukse rohu sihes olli putukatel kena elu. Nüidsel aal, neh, laskvad robutid kaudu õuesid ja muru oo lühem kut tite juussed. Ja putukatel põle varsi änam kohta kuskil olla. Siis mudud ep maksa soiguda kua, et põesa pial põle ainsad marjaitet nähe. Põle ju kedagid, kis tolmu laiali tassib.

Aga targemad inimesed oo nüid ühe uie abinõu välja mõtlen. Inimesed ise elavad nüid, iseäranis linnade sihes, nõukstes majades, kus oo mitukümmend kortrit ühtes majas. Ja põle tähtis, mis rahvusest või mis kirja-karva nahaga inimesed sial sihes elavad.

Ja nõuksi majasid, mudud mitmel korral pisemaid, oo akatud nüid putukatele kua tegema, et oleks ikka teisi mitut sorti õue pial ja et kõikidele jäguks ruumi kua.

Neid kutsutse putukate otellideks. Ja nõuksi otellisid õpetatse laupa Muhu Liha maja juures tegema. Kis nüid asja vastu suuremad uvi tundma akkas, siis tasub elista Annely Holmile. Taa nummer oo 51 16 738. Tema nõukse koolituse siia kauplen ja korraldan oo ja tema selle kohta paramini jutusta oskab kua.

Aga pühabe kellu kolmest õpetatse Liiva spordiväljaku juures rahvale kepikõndimist. Ja õppima suavad minna kõik, kis tahtvad. Vahet põle, oled sa enne juba mitusada kilumietrid maha kõmpin või oo sool üldse esimest korda kepid pios. Ja kellel põle üldse aimugid, mõuksed nie köimise kepid oo, siis sial suab neid nähe ja õppemise aaks lainuta kua.

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge siis munuksed!

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles