P, 4.06.2023

MUHU UUDISSED ⟩ Meitel oo päris munuke elu

Facebook Twitter
Comments
Irena Tarvis
Irena Tarvis Foto: Erakogu

Ikka terit neh. Mineva nädali sai jälle kinnitust üks nõuke tiadmine, et oo asju, mis vuastatega ep muutu. Kui inimeste kääst jälle uuriti, et kus paikas naad oma eluga Eestimoa pial kõege paramini rahul oo, siis tulli jällegid välja, et ikka Muhus. Neh, ega sii põle väga viga kua.

Oma kuol ja lasteaid meitel oo ja neid ep akka kiegid kindi kua panema. Roamatukogusid oo kua kaks tükki kohe, sest siikantis ikka tahetse papri pialt roamatumi lukeda. Teisibe omingu vanamad inimesed pidavad Hellamoal keskomingud. Sotsiaalmeediad põlegid taris.

Suab ikka otse inimestega juttu aada. Ja laulda suab ja tantsida ja näputüöd tihasse just masu igas külas varsi. Sporti suab tiha nii tuas kut õues ja õhk oo puhas ja mere jaare suab igast küljest ühna likki minna.

Talve neh, siis väetse tahtjuid bussiga Leisi ojoma. Aga nii kut pirekse ilmad soemaks lähtvad, oo kõik karsumdik väinas kua. Kuula omingu õue pial linnulaulu ja mõndas kohtas kuuleb isegid kukelaulu.

Ja neh, kui neid vilma nüid miele tuleta, uiemaid ja vanamaid, siis kõikse kenamad kadakad oo meitel ja vahest eksib mõni ull ää kua. Aga neidki oo taris. Siis ep akka igav mitte. Ja oo kedagid jälle laulu sisse panna.

Ja ühe teese vilmi järgi – meite juurikad, olgu tänatud, põle parkettis. Nie oo nii kõvasti kadagakate vahel kindi, et mõni oo katsun ühna mitukümmend vuastad, aga näedsa, ei sua teisi kätte.

Mudud sest piab aru suama, et niisamma ep tule eadust ega midad. Ise oo taris tüöd tiha ja vaeva nähe. Ja raha põle sii kunagid kellelgi undrehti palju.

Aga millal nie va lepalehed oo kellelgid elu paramaks tein? Riidu aavad tükkis. Äkist meitel oogid sii sellepärast param olla, et kui ikka raha põle, mise pärast riidu minna, siis põle ju riidu kua. Ja et ing sihes seesaks, oo taris tiha tüöd ja kohe ullu muodi. Ja kust siis sie riidlemise ja raaklemise aeg viel võetse?

Neh, olga ete mesmuodi tahes, aga juu siis sii elu ikka nii vägev oo, et meitel põle kuskilt otsast irmu, et üks muakoht rahvast tühaks jooseb. Paljast tuleb aga juure seda rahvast.

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge siis ikka munuksed!

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles