MUHU UUDISSED Muhu kultuuriuudissime

Copy
Irena Tarvis
Irena Tarvis Foto: Erakogu

Ikka terit. Kultuurivaldas oo meite suare pial nüid kohe palju-palju uudissime. Esteks meitel oo nüid tüöl kultuuritüö korraldaja. Kallaste Uie-Jaani Kätli. Ristinimega Kätli Saarkoppel. Üks ergu püöruga naesterahvas, kis oo otsast-otsani energiad täis kut üks rõemurull.

Taal oo oma lavatagune uudes Muhu Majas kua. Ikka, neh, sial vallavalitsuse tiibas mudud. Ja muidugid mõista Hellamoa külakeskuses kua, sest sial meite kultuurikants oo. Ja karta oo, et Kätlit levab varsi ühna igast suare nukast, kus miskid toimumas oo. Neh, et kui teitel oo kultuurialaseid küsimusi ja ettepanekumi, siis nüid oo tiada, kellega riakida taris oo. Ja neh, ikka edu Kätlile uudes ammetis.

Ja teene uudis oo nõuke, misest oo juba juttu kua oln. Et neh, laupa õhta oo Hellamoa lauluväljaku pial Muhu segakuori 35-vuastane sünnipäe. Muhus oo ju kampas laultud juba iidamast-aadamast suadik. Muistsel aal olli inimesi rohkem ja autuid vähäm ja siis olli laulukoorisid kua ikka kohe mitu tükki. Ikka Hellamoal ja Piiri all ja Tamse valdaskid ja Simistes ja. Aga 1988. vuastast suadik oo ikka üks ainumas segakuor oln.

Mis mudud ep tähenda, et teist ja kolmat siia kõrva ep mahuks. Aga paergu oo juba 35 vuastad nõnna oln. Ja nõnna loetsegid paergu aega selle kuori sündimisest suadik. Ja sügise suab siis, neh, 35 vuastad täis.

Aga kisse siis oktoobri kuus pidu pidada tahab? Meitel ju sur kange laululava Hellamoal ja mis sõnna paramini sünniks kut segakuori sünnipäe! Ja suisel aal suab ominguni tantsu vihtu, kis vähägid tahab ja viisib.

Neh, pidu akkab pihta kellu kuiest õhta. Nõnna, et seks aaks aage aga ennasid lauluväljaku piale kokku. Kuuleb mudud palju kuorilaulu. Üle meite oma kange sünnipäävalapse oo laulma tulemas Lihula kuor Ei Või Olla. Ja laulu, tantsi ja pillimängi oo vielgid. Sest kuor oo juba üteln, et nemad muud kingitust kellegid kääst ep taha, kut iga suare taidluskollektiiv, kelle nad kutsun oo, esitagu üks laul või tants või pillilugu. Mis kellelgid just kõege paramini välja tuleb, neh. Nõnna et ieskava tuleb ikka vägev! Ja pärast lähäb tansiks kua. Ma põle sii poslori aan üht ennesti. Tansimuusikad tieb ansambel Siin Me Oleme.

Neh, et nüid tuleb viel Taevatuadiga nie kontrahtid äe allkirjasta, et vihma ikka oo tuliselt taris küll, aga andku meite jägu enne laupa õhtat kätte.

Vat sõuksed luod ja laulud! Olge siis ikka munuksed!

Tagasi üles