E, 2.10.2023

Ussisõnad aitavad värskendada reservväelaste sõdurioskusi

Saarte Hääl
Facebook
Comments
Eesti ajaloo suurim reservväelaste väljaõppele keskenduv õppus puudutab väga paljusid peresid, tööandjaid ja kogukondi. Kaitseliit ja kaitsevägi neile kõigile toetuse ja mõistva suhtumise eest väga tänulikud.
Eesti ajaloo suurim reservväelaste väljaõppele keskenduv õppus puudutab väga paljusid peresid, tööandjaid ja kogukondi. Kaitseliit ja kaitsevägi neile kõigile toetuse ja mõistva suhtumise eest väga tänulikud. Foto: Silver Jaanson

Kaitseliidu Saaremaa malevas Saaremaal, Muhumaal ja Hiiumaal toimub 20.-29. septembrini reservõppekogunemine Ussisõnad.

Õppusel osalevad maakaitseüksuste sõjaaja ametikohtadele määratud reservväelased. Õppuse jooksul värskendatakse nende sõdurioskusi.

Kaitseliidu malevate korraldatav õppekogunemine algab üksikvõitleja oskuste meelde tuletamisega ning lõppeb üksuste koostegevusharjutusega.

Saaremaa maleva pealik kaptenleintant Arto Reinmaa ootab kõigilt osalejatelt koostööd ja mõistvat suhtumist.

Ta rõhutab, et kõigi ühine ülesanne on kodupinnal turvalisuse loomine.

„Harjutame ja õpime koos, õlg õla ja saar saare kõrval, et luua parem meeskonnatunnetus valmisolekuks toetada Lääne maakaitseringkonnale seatud ülesandeid reageerimaks erinevates olukordades,“ sõnas ta.

„Koos õpime, koos harjutame ja kogukondade toetusel saavutame ühtse jõu,“ lisas malevapealik.

Õppusel osalejate taust võib olla väga erinev, sest nende väljaõppest on möödunud erinev hulk aega ning ka väljaõppe sisu on olnud erinev.

Maakaitsestruktuuris on eelistatud, et üksused mehitatakse samas piirkonnas elavate reservväelastega, kes tunnevad piirkonda, selle elanikke, ressursse ja võimalusi.

Võimalusel on võitlejad määratud just oma kodukoha lähedal tegutsevatesse üksustesse.

Väljaõpe toimubki maakaitseüksuste vastutusalas ning seetõttu võib harjutavaid rühmi kohata igas Saaremaa ja Muhumaa nurgas.

Et kõik võitlejad saaks ka relvaga (taas)tutvuda, tuleb lisaks püsivatele lasketiirudele rajada maakonnas ajutised laskepaigad Saaremaal Undvas ja Sõrves Viieristi karjääris ning Muhus Koguva karjääris.

Laskmised toimuvad pühapäevast teisipäevani. Laskeharjutuste ajal palub Kaitseliit kõigil olla neis piirkondades tähelepanelikud ning ohutuse tagamiseks kehtestatud liikumispiirangutest kindlasti kinni pidada.

Samuti soovitatakse harjutavate üksuste lähedal hoida koerad siseruumides, sest õppusel kasutatakse ka paukmoona.

Üle terve Eesti kestab õppus kuu aega ning selle eesmärk on suurendada maakaitset 20 000 võitlejani.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles