E, 4.12.2023

Küsi nõustamist ⟩ Muretsed kaevuvee kvaliteedi pärast?

Saarte Hääl
Facebook
Comments
Kaev
Kaev Foto: Kevin Volter

“Kuressaares asetleidnud ulatuslik joogivee reostumine on kasvatanud inimeste hulka, kes tunnevad muret oma majapidamisse jõudva joogivee kvaliteedi pärast. Kuhu oma murega pöörduda ja kuidas saada nõustamist, selgitab terviseamet.

Terviseamet palub kõikidel Saaremaa elanikel, kel on küsimusi kaevude kohta ja kes soovivad joogivee kvaliteedi osas nõustamist, pöörduda vaneminspektor Reelika Tammai poole e-posti aadressil reelika.tammai@terviseamet.ee või helistada terviseameti üldtelefonil (+372) 794 3500.

Kui veest on avastatud Coli-laadseid baktereid, enterokokke või E. Coli üle normi 0 MPN/ 100 ml (või 0 PMÜ/ 100 ml), siis on terviseameti soovitused järgmised.

• Joomiseks ja kõikideks köögis toidu ja nõudega tehtavateks toiminguteks kasutatavat vett keeta või kasutada joogivett teisest allikast (sh pudelivesi). Loomulikult peab sellise vee kasutamine olema lühiajaline, reostusallikas tuleb välja selgitada, seejärel likvideerida ning kaev puhastada ja desinfitseerida.

• Võimaliku reostusallika väljaselgitamiseks võib tekkida vajadus võtta veeproov (puur)kaevust, et selgitada, kas saastumise punkt on (puur)kaev või hoonesisene veesüsteem.

• Kui ilmneb, et saastumise allikas on hoonesisene süsteem, saate võtta kasutusele meetmed selle likvideerimiseks – torustiku läbipesu/desinfitseerimine, veefiltri vahetus vm.

• Juhul kui reostuse allikaks on aga kaev, on mikrobioloogiliste näitajate kordasaamiseks on vaja kaevu puhastada ja desinfitseerida. Selleks soovitame pöörduda vastava eriala spetsialistide poole, kes kasutavad joogivee puhastamiseks sobivaid desinfitseerivaid meetodeid ja seadmeid.

NB! Suurem osa joogivee puhastamiseks mõeldud biotsiide on kutsealaseks kasutamiseks, mistõttu tuleks kaevude desinfitseerimiseks kohale kutsuda vastava valdkonna spetsialistid, sest biotsiidide valel kasutamisel võivad olla tõsised tagajärjed.

Üldinfo erakaevude kohta leiab terviseameti kodulehelt valdkondade jaotisest Terviseameti kodulehelt.

Lisaks sellele on 2020. aastal valminud infoleht veeanalüüsi näitajate kohta, mille leiab samuti terviseameti kodulehelt.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles