PIIRKONDLIKUD TUNNUSTUSED ⟩ Kärla, Mustjala, Orissaare, Lümanda, Salme, Pöide, Leisi ja Kihelkonna

Tõnu Veldre
Copy
Saaremaa Zoo rajajad Risto Ränk ja Mirge Arge
Saaremaa Zoo rajajad Risto Ränk ja Mirge Arge Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Mitmed Saaremaa piirkonnad avalikustavad 23. veebruaril oma tublidele inimestele ja tegudele vabariigi aastapäeva puhul antud tunnustused.

Kärla piirkond tunnustab 23. veebruaril Kärla rahvamajas enda piirkonna aasta tegu ja tegijat: Aasta tegu 2023 - Kinoteater „Kohver“ etenduse korraldamine Sõmera klubis; Aasta tegija 2023 – Heddi Arge – Kärla piirkonna liikumise eestvedaja. Tema eestvedamisel ja üleskutsel said üle-Eestilisel kogukondliku liikumise mõõduvõtul Kärla piirkonna liikujad kõige suurema osavõtjate arvuga esimese koha.

Mustjala teenetemärk – Tiiu Lõhmus (pikaajaline töö Mustjala piirkonna järelkasvu õpetamisel). Aasta tegu 2023 – Mustjala kiriku uue katuse ehitamine (EELK Mustjala Anna kogudus, Helje Raaper) ja Võhma jooksupäeva korraldamine (MTÜ Võhma Kultuuri- ja Spordiselts). Aasta tegija 2023 – OÜ Külakaubad, Dagmar Põld (pikaaegne Mustjala piirkonna külade teenindamine kauplusautoga).

Orissaare osavallakogu tunnustas: Orissaare piirkonna aasta tegu: Kogukonnakeskus Orval kogukonna tugevdamise, ühtsustunde loomise, kohaliku arengu edendamise eest; Orissaare piirkonna aasta tegijad on Risto Ränk ja Mirge Arge Saaremaa loomaaia rajamise eest; Orissaare piirkonna noortegijad on Lagle Levit, andekas noor muusikakoolis ja gümnaasiumis; Karoliina Kaljuste, andekas ja pühendunud aktiivne noor kunsti alal; Orissaare piirkonna teenetemärgid - Helju Metsniit kogukonna elu edendamise, kooshoidmise ja üksteise aitamise eest. Andla Rüütel Orissaare piirkonna sporditegevuse edendamise ja ajaloo uurimise eest; Orissaare piirkonna Kultuurisõbralikum pere 2023. aastal – ema Katrin Ella ja lapsed Hiie Kärner, Ann Kärner, Tom Kärner. Kogu pere on tegusad küll laulukoorides, tantsuringides ja pillikooris, võtavad osa kogukonna sündmustest ja on alati abivalmis sündmuste korraldamisel.

Lümanda kandi Elutööpreemia - Külli Lindau, 50 aastat pühendunud tööd koolis klassiõpetaja ja käsitööõpetajana. Lümanda aasta tegu: Lümanda madalseiklusrada- külavanema Anni Roosta eestvedamisel valminud madalseiklusrada; Lümanda põhikool- 6. koht vabariigis põhikoolide järjestuses. Lümanda aasta tegija: Lümanda seeniorite seltsing – 15 aastat aktiivset tegutsemist; Aime Sepp - Lümanda piirkonna postiljon. Kultuurihoidja 2023 - Ulvi Põld. Kogukond tunnustab: Kogukonna täht 2023 - Anni Roost; Kogukonna hing 2023 - Aili Salong; Saare maakonna kaunis kodu 2023 võitja, presidendi laureaat - Lilian ja Mart Maastik; Aasta noortevaldkonna tegija 2023 - Marie Köster; Saare maakonna aasta haridusasutuse juht 2023 - Liia Raun; Mati Ratas - laitmatu ja silmapaistva teenistuse eest Päästeameti teenetemedal Hõbedane tammeleht.

Salme aasta tegija on Marju Lepik perega. Temale anti tiitel üle 23. veebruaril Salme rahvamajas. Marjut iseloomustatakse kui abivalmis inimest, kes on alati valmis nõu ja jõuga toetama kogukonna plaane. Salme tegu on looduskuurort Sörvespa Läätsal.

Pöide piirkonna tunnustamisüritus toimus 23. veebruaril Tornimäe rahvamajas kontserdina. Pöide piirkonna aasta tegu 2023 - suurüritus „Õigeusu festival“ korraldamine, Marina Treima ja EAÕK Tornimäe Neitsi Maria kaitsmise kirik; Pöide piirkonna aasta tegija 2023 - Õnne Sööt kui aktiivne kogukonnaliige; Tornimäe rahvamaja sõber 2023 - Toomas Oll.

Leisi kant tänas Karja kihelkonna Aasta tegijad: Järvi Sepp - suus sulavate ja imeilusate tortide meister; Aire Kurs - Roobaka külahing, naiskodukaitse Leisi jaoskonna juht ja vahva vanaema kümnele lapsele; Anne Keerd - naisrühma „Sõlus“ juhendaja, paljude tantsude autor, rahvakultuuri hoidja ja edasikandja. Karja kihelkonna Aasta tegu 2023 laureaadiks valiti Leisi perearstikeskuse nimistu ülevõtmine perearst Kersti Tuulingu poolt.

Kihelkonnal tunnustati Eesti Vabariigi aastapäeval: Aasta tegu 2023 –Oja 1 kortermaja renoveerimine (Maili Kaerma). Aasta tegija 2023 – Idial OÜ (Laidi ja Risto Reinsoo, söögikoha Köstrimaja avamine). Kihelkonna kuldsed käed 2023 – Kersti ja Andi Vaga (piirkonna ilusaima aia loojad, Saare maakonna konkursi „Kaunis kodu“ 2023 võitjad).

Kihelkonna noorte muusikalise huvihariduse hoidmise eest tänati Ursula Jakobsoni. Lisaks õnnitleti piirkonna 2023 aastal sündinud ilmakodanike ja nende vanemaid.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles