Evi Ustel-Hallimäe Saaremaa korteriühistutelt nõutakse sadadesse eurodesse küündivat prügikonteinerite vahetust (1)

Copy
01.12.2023. Tallinn. Prügimajandus. Prügikonteiner, pakend, pakendikonteiner. Foto Eero Vabamägi, Postimees
01.12.2023. Tallinn. Prügimajandus. Prügikonteiner, pakend, pakendikonteiner. Foto Eero Vabamägi, Postimees Foto: Eero Vabamägi

Saaremaa korteriühistuid ootab ees sadadesse eurodesse küündiv väljaminek – jäätmefirma Ragn-Sells klientidest ühistud on saanud kirju nõudega prügikonteinerid välja vahetada. Kindlasti ei saa aga kõigi konteinerite väljavahetamist nõuda kampaaniakorras kõigilt ühistutelt korraga, leiab Eesti korteriühistute liidu Saaremaa büroo juhataja Evi Ustel-Hallimäe.

Saaremaa korteriühistud on juba mõnda aega saanud jäätmeveofirmalt Ragn-Sells ühetaolise sõnastusega automaatkirju, milles kategoorilises vormis nõutakse siniste paberi- ja papikonteinerite (660 l) ning hallide segaolmejäätmete konteinerite (660 l) väljavahetamist ca kuu aja jooksul. Vastasel juhul lõpeb teenuse osutamine ja hakatakse väljastama tühisõiduarveid.

Põhjenduseks tuuakse "konteineri väikesed rattad ja deformeerunud metallist tõsteserv, mille tulemusena mahuti ei kinnitu korrektselt veoki tõsteseadmele".

Saamata vastused

Suheldes vedajaga, pole ühistud saanud aga vastust, millisel õiguslikul alusel säärased nõudmised põhinevad, samuti jäi vastuse võlgu teine Saaremaa vallas tegutsev teenusepakkuja Keskkonnateenused, kes siiski mainis, et mingisugune hiljutine juhis peaks olemas olema. Vedaja poole pöördumine selgituse saamiseks oli vajalik, kuna nõuti visuaalselt korralike konteinerite väljavahetamist.

Pöördumise ainus tulemus oli, et kui esmane kiri nõudis paberikonteineri väljavahetamist, siis järgmisel päeval tuli samasugune automaatkiri ka olmejäätmete konteineri kohustusliku väljavahetamise nõudega.

Selgust asjasse tõi alles suhtlemine kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonna nõuniku Katrin Koppeliga, kes selgitas, et nõuded konteinerite ratastele on kehtestatud juba ammu, standardiga EN-840, kuid nimetatud standard puudutab vaid uusi konteinereid.

Vanade konteinerite osas ei ole mingisuguseid nõudeid kehtestatud, mistõttu puudub vedajal alus kõigile ühistutele samasisulisi nõudmisi esitada, rääkimata teenuse osutamise lõpetamisest.

Kui palju maksab ühe sellise konteineri vahetus? Ühistu seisukohast on tegemist märkimisväärse väljaminekuga, uue konteineri hind on ca 250–300 eurot, paigaldamine ja vana äraviimine ca 150 eurot ning konteinereid võib ühistul olla mitu. Sealjuures ei saa ühistu soetada suvalist, kõige odavamat konteinerit, vaid peab valima kvaliteetse, EN-840 märgistusega konteineri, mille hind võib olla eespool mainitust veelgi kõrgem. Mida sellise hinnaklassi väljaminek ühele tavalisele Saaremaa korteriühistule tänases majanduslanguse ja hinnatõusude olukorras tähendab, mõistab ilmselt igaüks.

Vajalik kompromiss

Teenusepakkuja ja kohaliku omavalitsuse vahel kehtib jäätmeveoleping, mis kohustab vedajat teenust osutama ja ühistuid ettenähtud konteinereid omama. Leping ei sätesta aga nõudeid konteineri ratastele ega konteineri üldisele väljanägemisele ning seisukorrale. Konteiner peab olema seisukorras, mis võimaldab teenust osutada.

Probleem on ilmselgelt olemas, nii vedajatel kui ka klientidel ning sellele tuleb leida kõigi osapoolte seisukohti arvesse võttev lahendus.

Asjaolu, et kõnealused konteinerid on vanad ja neid võiks hakata kaasaegsemate vastu välja vahetama, on mõistetav, kuid seda ei saa nõuda üleöö ja kõigi konteinerite osas korraga. Ja mis kõige olulisem, väljavahetamise nõue peab lähtuma konteineri tegelikust seisukorrast.

Konteinerite väljavahetamiseks tuleb ühistutele anda mõistlik üleminekuperiood, mis võimaldaks sobivat konteinerit valida ning oma rahalisi võimalusi planeerida. Erandiks on muidugi reaalselt kasutuskõlbmatuks ja tühjendamisel ohtlikuks muutunud konteinerid.

Ühistud näevad ja jälgivad ise pidevalt oma vara seisukorda, vahetavad kõlbmatuks muutunud konteinerid välja (purunenud, rattad murdunud, tõsteliist ära tulnud, väändunud jms).

Kuid kõike ei pruugi märgata, mistõttu ollakse tänulikud, kui spetsialist millelegi tähelepanu juhib, kuid eeldame, et see toimub viisakas vormis, ei survesta ega ähvarda ja on korralikult põhjendatud, lähtudes konkreetse konteineri seisukorrast.

Loodame, et kohalik omavalitsus mõistab korteriühistute muret ning kujundab lähiajal selles küsimuses oma selge seisukoha, võttes sealjuures arvesse ka ühistute põhjendusi ja võimalusi.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles