LUGEJA KÜSIB: Mitu vaheaega võib tööpäeva jooksul teha?

Foto on illustratiivne.

FOTO: unsplash.com

Töötan poes. Kas on nii, et tööpäeva jooksul peab kauplusetöötajatele lisaks lõunavaheajale võimaldama teisi lühemaid vaheaegu? Kas seadus näeb ette ka, kui pikad peavad need olema ja kui mitu neid võib olla?

Vastab Indrek Avi, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Töölepingu seaduse kohaselt on tühine kokkulepe, mille kohaselt pikema kui 6-tunnise töötamise kohta ei ole ette nähtud vähemalt 30-minutilist tööpäevasisest vaheaega. Seega tuleb kehtestada töökorraldus, et töötaja saaks iga kuue tunni järel vähemalt 30 minutit puhata ja einestada.

Tööpäevasiseseid vaheaegu ei arvestata tööaja hulka, välja arvatud juhul, kui töö iseloomu tõttu ei ole võimalik vaheaega anda ning tööandja loob töötajale võimaluse puhata ja einestada tööajal.

Töötaja füüsilise ülekoormuse vältimiseks peab  töötaja tööpäeva või töövahetuse jooksul saama teha ka lühemaid vaheaegu, mis arvatakse tööaja hulka. Seadus ei täpsusta vaheaegade kestust, sagedust ja arvu. Tööaja ja vaheaegade korralduse kehtestab tööandja lähtuvalt terviseriskidest. Asjatundlikult korraldatud töökeskkonna riskianalüüsi tulemused näitavad, mida tuleb teha töötajate tervise hoidmiseks, sealhulgas töökoha ümberkujundamine, töökoormuse optimeerimine ning vaheaegade kestus ja sagedus.

Töö ja tööaja korraldamisel tuleb arvestada töötaja iseärasusi ja töövõime muutumist tööpäeva jooksul. Vaheaegade osas tasub arvestada töötajate endi ettepanekutega, sest inimene teab oma töövõime muutusi ja tervisesümptomeid ise kõige paremini.

Vaheajad nähakse ette töökoormusest taastumiseks. Levinumad on 10–15-minutised vaheajad iga kahetunnise töötamise järel. Siiski sõltub vaheaegade sagedus ja kestus muu hulgas töötaja töökoormusest ja tervislikust seisundist. 

Paindlik tööaja ja vaheaegade korraldus tagavad töötaja optimaalse töövõime kogu tööpäeva jooksul.

Tagasi üles