ÜLESKUTSE: Ootame ettepanekuid kaasavasse eelarvesse

FOTO: pxhere.com

Saaremaa vallavalitsus võtab 27. märtsist vastu ettepanekuid 2019. aasta kaasavasse eelarvesse.

Tänavu on kaasav eelarve vallaülene, mis tähendab, et ettepanekuid vallaelu parandamiseks saab teha kogu Saaremaa valla ulatuses. Ettepanekuid saab esitada 16. aprillini, kaasava eelarve suurus on 98 000 eurot.

Ühe ettepanekuna esitatud idee teoks tegemise minimaalne maksumus saab olla 1000 ja maksimaalne maksumus 25 000 eurot. Väljapakutud idee peab olema investeeringuettepanek, mis on rakendatav avalikes huvides. Raha ei saa taotleda valla hallatavate asutuste ega valla enamusosalusega äriühingutega seotud tegevusteks.

Ettepaneku esitajal tuleb läbi mõelda ja kirja panna järgmised põhiaspektid: ettepaneku nimetus; eesmärk ja olulisus; lühike kirjeldus (kes, kus, millal ja kuidas ettepaneku ellu viib); sihtrühm (kes saavad probleemi lahenemisest või võimaluse avanemisest otsest kasu); hinnanguline maksumus; teave kaasfinantseerijate kohta (nende olemasolul); vajadusel muu oluline info.

Ettepanekuid saab esitada elektrooniliselt või paberil. Esitatud ideid hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon.

Kõik reeglitele vastavad ettepanekud pannakse 8.–21. maini rahvahääletusele. Hääletada saavad Saaremaa valda registreeritud elanikud alates 16. eluaastast. Tulemused kinnitatakse maikuu jooksul, enim toetust saanud ettepanekud viiakse esitajate poolt ellu ühe aasta jooksul lepingute sõlmimisest.

Täpsemalt: www.saaremaavald.ee/kaasav-eelarve.

Tagasi üles