Rannaniitude rendihinnad erinevad ligi 4000 korda

VEISED RENDIMAADEL: Maahooldaja Kalev Au lihaveised Laidevahe looduskaitsealal.

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Riigimetsa Majandamise Keskus on Saare maakonnas hooldamiseks välja rentinud üle 6000 hektari poollooduslikke kooslusi, mille kalleima ja odavaima rendihinna vahe on 3900-kordne.

RMK looduskaitseosakonna maarendilepingute spetsialist Saima Uusma ütles, et Saaremaa ja kogu Eesti kõrgeimat renti maksab Saare Veisekasvatus 11 ha suuruse maatüki eest Paevere külas, mis möödunud aastal anti ettevõttele hooldada hinnaga 156 eurot hektar. Madalaimat renti saab RMK Saare maakonnas Rein Lemberi hooldada olevalt 25 ha suuruselt alalt (loopealne ja rannaniit), mille eest maahooldaja tasub vaid 1 euro ehk 4 senti hektari kohta. “Miks mitte, kui oled eelmine õiguslikul alusel kasutaja, nagu Lember,” selgitas Uusma. Ta lisas, et ülimadal rent tuleneb ka teiste huviliste puudusest ning asjaolust, et RKM ei saa anda maatükki sõltumata selle suurusest rendile alla 1 euro. Ka mandril on antud suuri maatükke rendile 1 euroga, suurim sellise rendihinnaga maatükk on 30 ha suurune ja asub Alam-Pedja looduskaitsealal.

RMK on Saare maakonnas andnud maahooldajatele rendile 5806,9 ha poollooduslikke kooslusi, millele lisandub u 300 ha käesoleva kevade pakkumisi. Seni on keskmine rendihind Saaremaal 16,4 €/ha. Kokku teenib RMK Saaremaa poollooduslike koosluste hooldajatelt aastas renditulu 95 000 eurot.

Tänavu märtsis läbiviidud poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamise valikpakkumisel ootas Saare maakonnas rentnikku 269 ha maad. Pakkumisel oli maatükid, mille lepingud olid eelmisel aastal erinevatel põhjustel lõpetatud, lisaks mõned päris uued alad ja ka RMK-le värskelt ületulnud maad. “Selliseid, kus hooldaja oleks kehtiva lepinguga peal olnud, seekord ei olnud,” tõdes Uusma.

Seni on keskmine rendihind Saaremaal 16,4 €/ha. Kokku teenib RMK Saaremaa poollooduslike koosluste hooldajatelt aastas renditulu 95 000 eurot.

Märtsis läbiviidud oksjonil pakuti kõige kõrgemat rendihinda (100 €/ha) ühe Paeveres asuva 4 ha suuruse maatüki eest. Pakkumise tegi Andruse mahe- ja turismitalu. Oksjonitel tehtavate pakkumiste hinnad erinevad üksteisest küllaltki palju. 

Näiteks Mullutus asuva 47 ha suuruse maatüki vastu ilmutas huvi kuus soovijat, kelle pakkumised jäid vahemikku 11 €/ha – 65 €/ha. Laidevahel asuvat puisniitu (63 ha) soovis rendile võtta neli maahooldajat, pakkumised jäid vahemikku 10 €/ha – 65 €/ha.

Lõppenud valikpakkumise tulemusel sai hooldaja 17 maatükki, ühtekokku 231 ha maad. Enim pakkusid huvi maatükid Vilsandil, Mullutu külas ja Metsakülas, kus oli 4–6 pakkujat ühele maatükile. Enamik pakkujaid olid Saaremaalt pärit maahooldajad ja keskmiseks rendihinnaks lõppenud konkursil kujunes 47 €/ha, rääkis Saima Uusma.

16 maatükki (kokku 38 ha) jäid seekord huviliste puudusel veel rentnikuta. Rentnikuta jäänud maatükid olid keskeltläbi 2 hektarit ja need lähevad uuesti pakkumisele aprillis.

RMK on Eestis andnud rendile kokku 23 300 ha PLK alasid.

Tagasi üles