T, 6.06.2023

Saaremaa lihaveisekasvatus võtab appi teadlased ja infotehnoloogia

, Tuule Grupi põllumajandus­osakonna juhataja
Facebook Twitter
Comments 1
Foto: unsplash.com

Neljapäeval ja reedel külastas Tuule Grupi põllumajandusettevõtteid ja kohtus Saaremaa lihaveisekasvatajatega Eesti maaülikooli delegatsioon. Saaremaad külastasid veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadurid. Delegatsiooni kuulusid nii söötmis- kui ka sigimisbioloogia alal töötavad inimesed.

Lihaveiste arvukus on Eestis viimase viie aasta jooksul kiiresti kasvanud, 27,4%. Lihaveiste arvukuse kiiret kasvu on soodustanud riigipoolne toetus, kes ostab lihaveisesektorilt looduskaitseteenust rohumaade hooldamisel ja seega puudub toetusel majandusliku sisuga eesmärk. Kiire areng on tinginud selle, et tuleb hakata rohkem tähelepanu pöörama sektori majanduslikule poolele, milleks on vaja tõsta oskusteavet ja tuua sisse uusi tehnoloogiaid nii aretus- kui ka söötmisvaldkonda. Tuule Grupi põllumajandusettevõtted on välja töötamas uut IT-lahendust, mis võimaldab tulevikus saada hea ülevaate karja struktuurist, geneetikast ja majanduslikest näitajatest. Neljapäevasel kohtumisel tutvustasimegi oma praegu väljatöötatud lahendust ja loodame tulevikus koos maaülikooli teadlastega üheskoos veel juurde arendada erinevaid liideseid.

Väga huvitav oli kuulda ka sigimisbioloogia uutest suundadest, kuidas on võimalik läbi embrüote geneetilise analüüsi kiiresti parandada oma karja aretusväärtust, samuti embrüote tootmisest nii in vitro kui ka in vivo. Maaülikoolil on siin esimesed head kogemused piimakarja aretuses. Kuna lihaveiste embrüote siirdamisel on teaduslikke katseid Eestis veel vähe tehtud, siis oleme valmis koostöös ülikooliga olema Saaremaal neile partneriks. 

Paljudes Euroopa riikides on embrüote siirdamist lihaveistele kasutatud juba aastaid ja tulemused on olnud positiivsed. Uudne tehnoloogia annab võimaluse eksportida oma head geneetilist aretusväärtust loomi riikide vahel liigutamata. 

Karja tervis ja produktiivsus olenevad paljuski loomade pidamistingimustest ja söötmisest ning ka selles valdkonnas teeme teadlastega tihedamat koostööd, et saavutada meie tingimustes parimaid tulemusi. Saaremaa looduslike tingimuste tõhusam ärakasutamine loomakasvatuses annab paremad tulemused nii loomade heaolus kui ka majanduslikus arvestuses.

Reedesele kohtumisele olid kutsutud ka Saaremaa lihaveisekasvatajad, kellega arutasime valdkonnast tulenevaid koolitusvajadusi ning mida maaülikool selles osas pakkuda saab. Ühiselt leiti, et õppepäevad lihaveisekasvatuse erinevate nüansside osas on sektori edasiarenguks vajalikud ning koolitused peavad toimuma Saaremaal, põllumeestele võimalikult lähedal. Maikuu lõpuks tehakse koos veisekasvatajatega vajalik kaardistus, mille alusel koostatakse juba täpsem koolituskava.

Facebook Twitter
Comments 1

Märksõnad

Tagasi üles