Pöide kirik palub vallalt remondiraha

Pöide kirik 2014. aastal.

FOTO: Sander Ilvest/Saarte Hääle arhiiv

Pöide Maarja Kiriku Sihtasutus küsib Saaremaa vallavalitsuselt 11 988 eurot, et olemasolevaid tellinguid ära kasutades tuua kirikusse elekter ja vedada kaabel ka torni esimesele korrusele.

Sihtasutuse nõukogu esimees Jaan Tamm märgib rahataotluse kaaskirjas, et kiriku taastamisel on praegu oluline selle ühendamine elektrivõrku olemasoleva kaabliga ning edasiste võimaluste loomine ürituste teenindamiseks ja püsivalgustuse toomiseks pikihoonesse. Möödunud aastast on olemas elektriprojekt, mille koostamist toetas vallavalitsus, ja firma Funale hinnapakkumine.

Elektrisüsteemi väljaehitamiseks on läänevõlvikusse ehk kiriku eeskotta vaja paigaldada kilbid ning sealt edasi viia kaabel torni esimesele korrusele. Tamm juhib tähelepanu, et eeloleval suvel on selleks väga sobiv aeg, kuna saaks ühitada kaks erinevat tööd, kasutades selleks praegu kirikusse paigaldatud tellinguid.

Nimelt jätkab firma Rändmeister tänu riigieelarvest eraldatud 50 000 eurole läänevõlvikus olevate varisemisohtlike krohvikihtide kinnitamist ning laemaalingute konserveerimist. Pärast neid töid saab võlvikus alates 2012. aastast vaba liikumist takistavad puittellingud eemaldada. Samas ei ole mõistlik neid lammutada enne, kui on paigaldatud elektrikilbid ja nendest võlvide peale suunduv karpi peidetud kaabel.

Tamm märgib, et ettevõtted on paralleelselt nõus töid tegema juhul, kui mõlemad tööd on rahastatud. Ta lisab, et vastasel juhul ei saa ka tellinguid eemaldada, sest nende osalinegi uuesti püstitamine on iga aastaga kallinevat materjali ja tööde hinda arvestades äärmiselt ebamõistlik.

Tagasi üles