Konsulent Kati Näälik: ärge kartke meie käest nõu küsida

PAKUB ABI: Kogenud konsulent Kati Näälik teab, et ikka ja jälle leidub tootjaid, kes iseseisvalt toetuse taotlemisega korralikult hakkama ei saa.

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Aasta konsulent 2018 Kati Näälik soovitab tootjatel 2. mail algava pindalatoetuste taotlusvooru eel kasutada küsimuste korral konsulentide abi.

“2.–21 maini ja hilinenud taotluste esitamise ajal 17. juunil anname nõu tasuta ja ärge kartke meie poole pöörduda,” ütles Saarte nõuandekeskuse konsulent Kati Näälik, kes möödunud aastal abistas ligemale 120 põllumajandustootjat.

Konsulendid abistavad tootjaid tasuta nii endises Maapanga majas Saarte nõuandekeskuses kui ka kohalikus PRIA kontoris, aga kindlasti tuleb nendega eelnevalt ühendust võtta ja aeg kirja panna.

Kuigi PRIA e-teenuste keskkond muutub teadlikele põllumeestele järjest mugavamaks ja loogilisemaks, leidub Saaremaalgi endiselt taotlejaid, kel puutuvad internet ja arvuti ning kelle eest moodne infomaailm pikkade sammudega tahes-tahtmata kaugeneb.

Kati Näälik selgitas, et kui möödunud aastatel suheldi PRIA toetuse taotlejatega, kellel siiani meiliaadressi ei olnud, kas telefoni või kirja teel, siis sellest aastast PRIA enam paberil kirju koju ei saada ning kogu suhtlus PRIA-ga käib läbi meilinduse. Näiteks juhul, kui inimesel on pindalatoetuste taotlus esitamata või vajab taotluses midagi parandamist, siis mingit posti teel saadetud kirja selle kohta enam ei tule. Kogu info ja tagasiside käib e-PRIA kaudu ja taotleja mailiaadressile. PRIA saadab küll taotluse esitamata jätmise kohta teate, aga kui inimesel puudub e-posti aadress, siis pole sellest kasu. Tõsiasi on aga see, et väga paljudel pindalatoetuste taotlejatel meiliaadress puudub.

Paraku leidub maakonnas tootjaid, kellel pole internetti ega arvutit. Sel juhul tuleb leida mõni naaber, sugulane või lapsed, kellel on meiliaadress ja kes annab kiiresti teada, mida PRIA kiri sisaldab. Ainult nii saab parandusi ja täiendusi teha, et toetused kätte saada, vastasel juhul jääb toetus saamata, rääkis Näälik.

Paraku leidub maakonnas tootjaid, kellel pole internetti ega arvutit. 

Pindalatoetust tuleb taotleda igal aastal uuesti. Osa taotlejaid arvab, et piisab sellest, kui oled kunagi taotluse esitanud ning toetus hakkabki edaspidi igal aastal kontole laekuma.

Küsimusi on põllumeestel ka tagasirajatava rohumaa kohta. Igal tootjal on oma olukord ja seda tuleb lahendada individuaalselt, siin mingit ühest reeglit ei ole. Kindel on vaid see, et rohumaa tuleb tagasi rajada, ka see rohumaa, mis 2017. aastal jäi tagasi rajamata.

Kui tootja põllupiirid muutuvad, on just praegu õige aeg teha põllupiiride muudatus. Näiteks põllumees, kes oma põlluääred võsast puhastas, peab sellest PRIA-t teavitama, sest iseenesest ükski põllupind registris suuremaks ei muutu. PRIA ametnikud vaatavad taotluse üle ja tulevad vajadusel ka kohapeale ning alles seejärel toetusalune pind suureneb.

5. aprillist on vanas e-PRIAs võimalik 2019. a pindalatoetuste taotluse jaoks “Minu põllud” ja “Minu niidud” teenustes põlde ja poollooduslike koosluste (PLK) alasid joonistada. Siin teevad aga taotlejad sageli selle vea, et joonistavad küll põllud ära, ent jätavad need taotlusesse panemata ja taotluse esitamata. Taotlusesse saab neid panna praeguse seisuga alates 2. maist ja kindlasti tuleb taotlus ka esitada.

Sellest aastast hakkab riik maksma mesinikele mesilasperede toetust. Siingi on vaja oskust e-PRIAs hakkama saada. Tasub aga teada, et enne taotluse esitamist peab mesilastoetuse taotleja registreerima maa-alad ja mesilaspered, seda saab teha vanas e-PRIAs ja taotluse esitada uues e-PRIAs. Mesilasperesid saab registreerida 2019. aastaks alates 1. maist 2019, enne registreeritud mesilaspered lähevad 2018. a arvele.

Saarte nõuandekeskus tutvustab tootjatele uuendusi e-PRIAs infopäeval 30. aprillil Saarte nõuandekeskuse ruumes (Tallinna tn 27) kell 10. Infopäevale tuleb kindlasti registreerida tel 56 699 168, sest kohti on ainult 20-le.

Tagasi üles