Vähihirmus Salme elanikud on Sõnajalgade hiigeltuuliku vastu (2)

Copy
EI MEELDI: Valve ja Jaanus Reede sõnul on Salme ikkagi elukeskkond, mitte tehnopark.
EI MEELDI: Valve ja Jaanus Reede sõnul on Salme ikkagi elukeskkond, mitte tehnopark. Foto: Maanus Masing

Salme tuulepargi lähedale jääval Kastani tänaval põeb kohalike kinnitusel igas teises majapidamises keegi vähki. Mujal külas seda hirmsat haigust nii palju ei ole.

Ehkki seos vähi ja tuulikute vahel pole uuringutega tõestatud, näevad inimesed selles siiski seoseid ja tunnevad kõhedust. Kastani tänaval elava Valve Reede sõnul on tuulikute puhul ebameeldiv teatud tuulesuunaga tekkiv mühin, mis meenutab vee saunakerisele viskamist. Samuti Salme elanik Valdur Kanne võrdles aga tuulikute tekitatud heli veneaegsete segumasinate undamisega. “Kui tuul on majade poole, siis inimesed magada ei saa, tõusevad üles ja vaatavad telekat.”

Reede sõnul hirmutab inimesi seegi, et loomad ja linnud väldivad olemasolevat tuuleparki ning liiguvad nüüd uusi radu pidi. Ka pole lõplikku selgust tuulegeneraatorite mõju kohta inimese tervisele, samas kui tuulepargist mitte kuigi kaugele jäävad Salme lasteaed ja kool. “Salmel tahavad inimesed kodusid juurde ehitada, aga mitte keegi enam ei saa,” muretses Valve Reede, kelle sõnul ei taha keegi rajada kodu tuuliku alla.

See on ka põhjuseks, miks 34 majapidamise allakirjutatud pöördumisega teeb Salme osavallakogu Saaremaa vallavolikogule ettepaneku lükata tagasi OÜ Energialevi esitatud taotlus detailplaneeringu algatamiseks Üüdibe küla Tuuliku-Sepa kinnistule elektrituuliku ja päikeseelektrijaama paigaldamiseks. Elanikke häirib 200 meetri kõrguse elektrituuliku paigaldamine.

Valdur Kanne sõnul on Energialevi detailplaneeringu eskiislahendus vastuolus nii maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringuga kui ka Salme aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneeringuga. Tuuleenergeetika teemaplaneeringu kohaselt peab elektrituulik jääma lähimast elamust vähemalt 1000 meetri kaugusele, kõnealune tuulik soovitakse püsti panna aga lähemale.

Salme piirkonna elanike vastuseis tuulegeneraatorile põhineb Üüdibe külas asuva AS-ile Eesti Elekter ehk samuti Salme piirkonna elanikele Andres ja Oleg Sõnajalale kuuluva seitsme elektrituulikuga tuulepargi häirival mõjul inimeste elukeskkonnale.

Valve Reede sõnul on pöördumisele allakirjutanud elanikud kategooriliselt veel ühe tuugeni püstitamise vastu. “Esiteks ei meeldi meile tuulikud visuaalselt, sest meil on siin elukeskkond, mitte tehnopark,” lausus Reede. Tema hinnangul võiksid arendajad rajada tuulikud inimeste elupaikadest kaugemale. “Väga pooldan rohelist energiat, aga asukoht peab õige olema – päikesepaneelid ei häiri kedagi, palun väga,” ütles Reede.

Salme osavallakogu esimees Andrus Raun leidis, et arvamused ühe või teise teguri mõjust inimeste tervisele peaksid rajanema ikkagi statistikal ja teaduslikel uuringutel.

Ta märkis, et tuulegeneraatoreid on püstitatud üle maailma juba aastakümneid ning tehtud lugematu arv uuringuid. “Juhul kui oleks mingid varjatud ohud tervisele, oleks see ammu avalikustatud,” sõnas Raun. “Usun, et näiteks taanlased ja hollandlased ei laseks sellisel juhul oma tagaaias säärastel võimalikel ohuallikatel töötada.”

Rauna andmeil on teaduslikult tõestatud, et tegurid, mis läheduses elavaid inimesi häirivad, on tuugenite puhul mürareostus-vibratsioon ning visuaalne ja valgusreostus. Muud hinnangud ei rajane seni teada olevatel faktidel.

Oleg Sõnajalg tõdes aga, et nende kõrvu on jõudnud hoopis vastupidine informatsioon, et tuulepargil olevat omamoodi teraapiline mõju. “Tuulepargi rajamise ajal kuulsime, et ühel härral, kelle elamu on tuulepargile kõige lähemal, oli tollel ajal vähk, millest ta hiljem paranes,” tähendas Sõnajalg.

Kommentaarid (2)
Copy
Tagasi üles