Kuressaare kesklinna ehitajat pitsitada ei anna
Lisatud ehitaja kommentaar tähtaegade kohta

FOTO: Anette Sannik

Kuressaare keskväljaku uuendamiseks sõlmitud lepingus pole Saaremaa vallal mitte ühtegi hooba, mis paneks tööd kiiremini käima.

Kogu objekti peale on kaks suuremat tähtaega. Need on juba paljuräägitud 1.06.2019, kui lepingu järgi peavad valmis olema raekoja terrass ja avalikud tualetid ning turu laohoone koos lihapoega. Samuti Lossi tänava vasaku poole kõnnitee ja kohvikuteala katendid kuni sõidutee äärekivini. Teine tähtaeg on 28.09.2019, mil objekt peab olema üle antud.

Trahvi on ehitajale võimalik teha juhul, kui ta hilineb septembris või kui ta ei jõua ettenähtud töid valmis vahetähtajaks. Esimesel juhul 0,1% lepinguhinnast iga viivitatud päeva eest või teisel juhul 150 eurot iga viivitatud päeva eest. Tingimusel, et töövõtja on lepingut rikkunud, saaks vald ka lepingust väljuda, kuid vallasekretär Liis Juuliku sõnul see täna päevakorral ei ole.

“Vald on lähtunud oma tänase seisukoha kujundamisel kehtivast lepingust, täna ei ole ehitaja kehtivat lepingut rikkunud,” kinnitas Juulik.

Lubadus, et tööd saavad valmis 1.06, polnud juriidiliselt muud kui lihtsalt lubadus, mis ei kohusta millekski. Vallavalitsuse kui tellija soov oli, et keskväljaku ja Lossi tn kohvikute ala ehitus oleks valmis 2019. aasta suveks.

Tänaseks on valla meediaspetsialisti Risto Kaljuste sõnul edasi lükkunud Raekoja tänava ning Lossi tänav 1 ja 3 esise, samuti ausamba ümbruse ehitustööde tähtaeg. Nende uued tähtajad on siis vastavalt 21.06 ja 19.07. Ehitaja sõnul on see põhjustatud tõrgetest tänavakivide tarnes. “Isegi kui see tähtaeg oleks lepingus jäigalt sätestatud 31.05 kuupäevaga, ei kiirendaks see hetkel ehitustööde käiku, vaid annaks tellijale võimaluse sanktsioonide rakendamiseks,” kommenteeris abivallavanem Jaan Leivategija.

EHITAJA KOMMENTAAR

Kuressaare linnakeskuse ümberehitustöid juhtiv Tarmo Sinisaar:

Kuressaare linna avaliku ruumi uuendamine on jõudnud viimasesse faasi. Kesklinnas on lõpetatud maapinnast allapoole jäävad tööd. Hetkel on käimas peatänava katendite paigaldamine Tallinna tänaval ja Lossi tänaval kohvikute ees ning Raekoja platsil, ehitatakse WC-d ja paigaldatakse munakive Kiriku tänavale. Torustike paigaldus ja aluse ehitus koos äärekivide paigaldamisega toimub Lossi tänaval Kitzbergi ja Pargi tänavate vahelisel lõigul.

Tänavakivid, mida on kokku 80 merekonteineri mahus, saabuvad partiide kaupa Tallinna sadamasse, kust need autotransporti kasutades Kuressaarde tuuakse. Paigaldame tänavasillutist kõige kiiremas tempos, mida kivide saabumise graafik võimaldab. Tänase seisuga platsile jõudnud kivi on Lossi ja Tallinna tänavale paika saamas. Ülejäänud kogus on laevadega merd mööda Eesti poole teel. Järgmised laevad peaksid jõudma Eestisse järgmise nädala lõpus. Teeme kivide tarnijaga maksimaalse, et saabuvate kivikonteinerite sadamas ümberlaadimine, kauba lahti tollimine ja transport Kuressaarde kulgeks iga saadetise korral võimalikult kiiresti ning platsil saaks võimalikult vara järgmist paigalduslõiku alustada.

Platsil olevate töömeeste arv sõltub sellest, milliseid töid on ühel või teisel hetkel võimalik teha – aegadel, mil kivide paigaldustöid ei ole võimalik uue partii ootamise tõttu teha, teostatakse muid töid. Kui saab paigaldada suuremat kivikogust või on muude tehtavate tööde maht suurem, on ka mehi rohkem. Tööpäeviti käib töö kuni kaheksani õhtul (v.a lõunapaus), osaliselt töötatakse ka laupäeviti. Lisaks on meil valmisolek kaasata täiendavaid brigaade, kui korraga saabub nii palju kive, mida enne järgmist saadetist olemasolevate meestega paigaldada ei jõua.

Plaanime kivide paigaldustöid nii, et need võimalikult lühikest aega linlasi ja linnakülalisi mõjutaks. Mõni kivipartii võib seetõttu oodata enne paigaldamist täiendava koguse saabumist, et saaks korraga katta suuremat pinda. See võimaldab minimeerida paigaldustöödega kaasnevate liikumispiirangute kestust. Jalakäijatele tagame liikumiseks võimaluse, ka ärisid teenindavatele autodele on juurdepääs tagatud.

Püüame liikluskorralduslikke plaane tehes maksimaalselt kohalike elanike ja äride vajadustega arvestada. Hoolimata plaanitust mõneti aeglasemalt kulgenud kivitarnest pingutame jätkuvalt, et vallaga kokku lepitud vahetähtajad eri tsoonide valmimise osas peaksid paika. Tallinna tänav ja Lossi tänava kohvikute esine saab jalakäijatele avatud 1. juunil, enne jaanipäeva tahame saada valmis ka Raekoja tänava. Muus osas toimub tööde teostamine vastavalt Tellijaga kokku lepitud ajagraafikule.

Meie siht on ühene – lõpetada tööd võimalikult kiirelt ja kvaliteetselt, tulla valla kui tellija soovidele vastu nii palju, kui tööde tehnoloogia ja kivide tarne seda võimaldab, ning teha töid viisil, mis võimalikult vähe linlasi ja linnakülalisi mõjutaks. Kuressaare uue linnakeskuse valmimise tähtaeg on 28. september 2019 ja see peab. Kindlasti aga pingutame iga võimaluse nimel saada linnasüda valmis nii kiiresti kui võimalik.

Tagasi üles
Back