Pärandkoosluste kaitsjad tahavad muuta riigimaade rendile andmise korda

Mets. Foto on illustratiivne.

FOTO: unsplash.com

Pärandkoosluste kaitse ühing tahab riigimaadel paiknevate pärandkoosluste rendile andmise korra muutmist selliselt, et senised hooldajad saaksid kehtiva rendilepingu lõppemisel jätkata alade hooldamist ilma rendikulude hüppelise suurenemiseta.

Järgmise perioodi MAK-i koostajatele saadetud ettepaneku kohaselt soovitab pärandkoosluste kaitse ühing muuta rendile andmise süsteemi nii, et hooldajatele, kes on riigimaa poollooduslike koosluste (PLK) alasid hooldanud nõuetekohaselt, oleks rendilepingu lõppemisel soovi korral tagatud maade edasine kasutusõigus ilma rendikulude hüppelise suurenemiseta. 

See tähendab rendilepingu pikendamise võimalust ja renditasude ülevaatamist lähtuvalt näiteks hinnaindeksitest, mitte aga seni kehtiva enampakkumiste korra alusel. Teine lahendus oleks kehtestada piirmäärad varasemate rendikonkursside keskmiste hindade põhjal kooslusetüüpide kaupa, millest kõrgemad pakkumused loetakse põhjendamatult kõrgeks. Samuti soovitab ühing kontrollida rendipakkumuste tegijate tausta ja võimekust PLK majandamisega reaalselt tegeleda (ettevõtte ajalugu, tegevusvaldkond, loomade ja tehnika olemasolu, visioon jms).

Pärandkoosluste kaitse ühing leiab, et riigimaade rendile andmise senine kord pole väiksemate PLK hooldajate jaoks olnud jätkusuutlik. Senine rentnik, kes on andnud olulise panuse PLK ala taastamisse, peab võrdsetel alustel konkureerima maatükiga igasugust varasemat seost mitte omavate pakkujatega, kellel võib puududa reaalne soov ja võimekus PLKd hooldada. Tekkinud on ettevõtted, kelle ärimudel baseerub riigimaade rendikonkurssidel võimalikult kõrge hinna pakkumises ilma soovita alal reaalselt PLKd hooldama asuda. Sedalaadi rendihinna ülepakkumiste peamine eesmärk on lepingust teatud tasu eest senise hooldaja kasuks loobuda, osutab pärandkoosluste kaitse ühing.

Ka soositakse ühingu hinnangul praeguse enampakkumiste süsteemiga suuremaid ettevõtteid, kes suudavad pakkuda rendikonkursil kõrgemat hinda tänu oma suuremale finantsvõimekusele ja põhitegevuste mitmekesisusele. PLK majandamine koondub niimoodi suuremate ettevõtete kätte.

Tagasi üles