Häirekeskus ootab saarlasi tutvuma 112 tööga

112

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Täna alates kella 10.30-st ootab häirekeskuse Lääne keskus inimesi Auriga keskusesse tutvuma keskuse tööga ja kaasa rääkima abivajaduse teemadel.

Häirekeskuse päästekorraldajatelt saab küsida hädaabinumbri 112 töö kohta. Päästekorraldajad annavad nõu, kuidas veeta oma suvi häirevabalt ja turvaliselt. Lisaks jagatakse teadmisi, kuidas oma asukohta hädaolukorras välja selgitada.

Häirekeskuse kanda on unikaalne roll inimeste abistamisel. Oleme esimesed, kes teavad, mis juhtus ja kus juhtus. Meie tööst sõltub see, kuidas toimub inimeste abistamine Eestis. Teemadering, millega igapäevatöös kokku puutume, on väga lai ja hõlmab pea kõiki valdkondasid, milles Eestis abi vajatakse.

Inimeste abivajadus on ajas muutuv ning riigil tervikuna tuleb neid muutusi märgata ja nendega arvestada. Eesti elu on muutunud turvalisemaks ja aina vähem vajatakse appi politseid või päästjaid. Samas toovad vananev elanikkond ja terviseärevuse laiem levik kaasa suurema meditsiinilise abi vajaduse. 

Eelmisel aastal helistati Saaremaalt häirekeskusse pea 16 000 korda, mis moodustab 1,6% kõikidest hädaabikõnedest. 1000 elaniku kohta tuli Saaremaalt 467 hädaabikõnet. Üle Eesti keskmiselt tuli 755 kõnet 1000 elaniku kohta. Kiirabi, politsei ja päästjate abi vajati eelmisel aastal Saaremaal 7453 korral ja see moodustab 1,8% kõikidest häirekeskuses registreeritud reageerimist vajanud sündmustest. 2018. aastal oli Saaremaal 1000 elaniku kohta 224 sündmust. Keskmiselt tuli üle Eesti 310 sündmust 1000 elaniku kohta. Sellest võib järeldada, et Saaremaa elu on turvalisem ja inimesed vajavad vähem abi.

Tagasi üles