LUGEJA KÜSIB: Mis töötingimused on alaealisel töötajal?

Vein. Foto on illustratiivne.

FOTO: unsplash.com

Minu 16-aastane laps läks tööle restorani. Esialgu ma ei muretsenud, sest on hea, kui noor inimene esimese töökogemuse saab. Nüüd aga käib ta tööl ka öösel ning müüb alkoholi. Turvameest seal minu teada ei ole. Olen mures tema turvalisuse pärast, eriti öötundidel töötamisel ja koju tulemisel. Mida peaksin tegema, et olukord muutuks?

Vastab Kaire Saarep, tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja:

Esmane vastutus lapse heaolu eest on alati lapsevanemal. Kõikide alaealiste, sh 16- ja 17-aastaste tööle lubamiseks on tarvis lapsevanema nõusolekut. See tähendab, et vanem tutvub lapse tulevase töö tingimustega, nt mitu tundi noor päevas töötab, mis kellaaegadel, millised on tööülesanded jne. Kui pakutav töö on sobiv, siis annab vanem nõusoleku ning alles seejärel sõlmitakse noorega tööleping. Kui vanema nõusolek puudub, on tööleping õigustühine. 

Kui teie puhul eelnevalt kokkulepitu erineb tegelikkusest, siis on oluline teada, et mittekoolikohustuslikul noorel ei ole lubatud töötada pärast kella 22, teha ületunnitööd ning töötada kauem kui kaheksa tundi päevas. Noor peab keelduma ettepanekust selliselt töötada. Ükski alaealine ei tohi müüa ega serveerida alkoholi. Ka sellisest ettepanekust tuleb keelduda.

Turvalisus on samuti üks olulisi töökeskkonna tingimusi. Nii alaealised kui ka täisealised töötajad peavad teadma, mida ohu korral teha, kellele helistada, kus on paanikanupp, millised on töötajate rollid ohuolukorras jne. Ka see pool tuleb töösuhte alguses läbi rääkida. 

Kui sellised rikkumised siiski aset leiavad, on vastutus tööandjal. Tööandjate üle teeb järelevalvet tööinspektsioon. Kontrollime nii alaealiste töötingimusi kui ka töö- ja puhkeaega ning rikkumiste tuvastamisel alustame menetlust. Politsei- ja piirivalveamet kontrollib mh ka seda, ega alaealised ei käitle alkoholi.

Tagasi üles