Tahula teeb ajalugu: küla saab ülikiire interneti
Lisatud galerii

NETTI PANEMAS: Paigaldustöödel on ametis Aleksander Fjodorov ja Ruts Vares.

FOTO: Egon Ligi / Saarte Hääl

Tahula võtab esimese Saaremaa külana kasutusele uue põlvkonna kiire interneti, mille väljaehitamiseks saadi Saarte koostöökogult mullu ka 50 000 eurot toetust. Interneti paigaldustööd on nüüdseks täies hoos.

Projekti üks eestvedajaid, MTÜ Tahula Küla juhatuse liige Ott Mikko tõdes, et esmased tööd optilise sidekaabli paigalduseks hakkasid pihta tegelikult juba aprillis. Ta märkis, et kui trass on paigaldatud, tagatakse projektis osalenud majapidamistele projekti kohaselt tarbimiskohas sidepunkt, kust saab vastavalt soovile tarbida kas internetti, televisiooni, telefoniteenust vmt.

Inimesel endal jääb üle vaid teenusepakkujaga vastav leping sõlmida. 

Esialgu on teenusepakkuja Mikko sõnutsi Telia. “Edaspidi, Saaremaa sidekaablite peatrasside arenedes valik suureneb ja teenusepakkuja võib olla, kes iganes,” tähendas ta. Sidekaablist tarbitava teenuse hind sõltub aga tarbija valitud teenusepakkuja paketist. “Majapidamistel, kes projektis osalesid, ei ole vaja teha muud, kui tuleb valida teenusepakkuja käest sobiv pakett,” selgitas Mikko.

Ott Mikko: Majapidamistel, kes projektis osalesid, ei ole vaja teha muud, kui tuleb valida teenusepakkuja käest sobiv pakett.

Saarte Hääl kirjutas mullu kevadel, et Kuressaare lähedal asuvasse Tahulasse on viimastel aastatel elama tulnud noori peresid, kelle jaoks olemasolev andmeside pole piisavalt kiire ega usaldusväärne ja kel jätkus pealehakkamist taotleda olukorra parandamiseks toetust LEADER-programmist.

Ott Mikko ütles toona, et Tahulas seni õhu kaudu pakutud interneti- ja teleteenus on tihtipeale ebakvaliteetne ega suuda tagada ülikiirelt arenevaid infotehnoloogilisi lahendusi.

Rajatav uue põlvkonna fiiberoptilise kaabliga lairibaühendus tagab külale vähemalt 100 MB/s allalaadimise kiiruse, mida on rohkem, kui levib maapiirkondades raadiolingi vahendusel tavapäraselt.

Mikko sõnul liidetakse Tahula külas fiiberoptilise kaabliga 20 majapidamist 26-st. Projekti raames paigaldatakse Tahula külla 3100 meetrit magistraalkaablit, 3200 meetrit talude kaabeldust põhitrassiga, 20 majade sisestust ja 5 kaablikaevu kaabli jätkamiseks.

Kuna projekti toetussumma oli piiratud, siis ei mahtunud tööde eelarvesse Kuivastu maantee ääres hajali asetsevad kuus majapidamist. Neile jääb võimalus liituda võrguga hiljem.

Projekt pakub n-ö võtmed kätte-lahendust, kus lõpptulemusena on kõigil majapidamistel kaabel toas ja võimalik teenust kohe tarbima hakata.

Projekti osalise omafinantseeringu katab Saaremaa vallavalitsus. Kogu projekti maksumus on ümmarguselt 58 000 eurot. Paigaldustöid teeb AS Connecto. Praeguse seisuga võiksid ülikiire interneti paigaldustööd Ott Mikko sõnul olla lõppenud sügiseks.

Tagasi üles