Saaremaa tarbijate ühistu kahtlustab parklakonkursil kokkumängu

Abivallavanem Jaan Leivategija Garnisoni 15 platsil.

FOTO: Irina Mägi

Saaremaa tarbijate ühistu kahtlustab, et Saaremaa vallavalitsus mängis avaliku parkla jaoks kohta otsides erafirmaga kokku. 

Maikuu lõpul lõhuti lõpuks ometi maha Garnisoni 15 kinnistul asunud kunagine uhke aadlielamu. Viimastel aastatel korduvalt põlenud ja “kolemaja” sildi saanud krundile on omanikfirma Ogremor Holding OÜ lubanud mõne aja pärast püsti panna koopiamaja ja see korteritena müüa.

Garnisoni 15 kolemaja lammutamine käesoleva aasta maikuu lõpul.

FOTO: SH

“Esialgu jääb sinna sile platsike,” teatas firma esindaja Mart Loik Saarte Häälele mais ja lubas, et uuest kortermajast võib uuesti hakata rääkima 2023. aastal.

Ehitusettevõtjatele Olari Aavikule ja Mart Loigule kuuluv nüüdseks tühi krunt on Kuressaare südalinnast umbes 400 meetri kaugusel ja sestap valis vallavalitsus selle juunis välja konkursil, kus vähempakkumisega otsiti linnale juurde parklamaad. 

Parklakohtade defitsiit on tekkinud peamiselt kahel põhjusel. Esiteks kasvas pärast valdade ühinemist märgatavalt Kuressaares tööl käivate ametnike arv. Neist autoomanikud peavad ju tööpäevadel kuskile oma sõiduki ka parkima. Teiseks lõpetati aasta eest kevadel seoses ehitustöödega kesklinnas sealsetel tänavatel parkimine.

Saaremaa abivallavanema Jaan Leivategija sõnul sai vallavalitsus idee kuulutada parkla leidmiseks konkurss ühest kevadisest vestlusest Saare Kinnisvara OÜ juhatuse liikme Toomas Tarusega. Kinnisvaraärimees kurtnud muret, et nende krundil Kuressaare bussijaama taga on kõik soovijad oma sõidukeid juba aastaid parkinud, ehkki tegemist ei ole avaliku parklaga.

Toomas Tarus nentis eile Saarte Häälele, et nii ei saa see eramaal lõpmatuseni kesta. Jaan Leivategija sõnul pakkunud Tarus kinnistut müügiks, kuid vald ei saanud ilma konkursita selliseid asju otsustada. Küll aga otsustati korraldada vähempakkumine, kus sobivat krunti oli vald valmis ostma, rentima või soetama läbi hoonestusõiguse seadmise.

Ogremor Holding OÜ tegi pakkumuse Garnisoni tn 15 krundi rendiks aastatasuga 4795,20 eurot. See oli vallavalitsuse hinnangul majanduslikult soodsaim ning pakutud kinnistu oli sobiva asukohaga. Vald alustas firmaga läbirääkimisi lepingu tingimuste osas.

Toomas Tarus märkis, et kuna parklakonkursi valguses on omavalitsus mõista andnud, et bussijaamalähedast kinnistut pole avalikuks parkimiseks tarvis, siis keskendub ettevõte sellele sobiva arendusprojekti leidmisele. 

Üldse pole aga konkursi tulemustega rahul Saaremaa tarbijate ühistu (STÜ), kes pakkus vallale südalinna parkimisprobleemide leevendamiseks kolme varianti, millest ühe järgi rajataks Saaremaa kaubamaja kõrvale parkimismaja.

Üleeile saatis STÜ lepinguline esindaja, STÜ nõukogu liige vandeadvokaat Andres Tamm vallavalitsusele vaide, kus palus parklakonkurss tühistada. 

Esiteks viitas ta, et STÜ-l on “tõsine kahtlus, et vähempakkumise võitjaga oli vallavalitsusel eelnevalt kokku lepitud teha selline pakkumus ning ka pakkumuse tulemus”.

KALLE KOOV: Tegemist oli puhtalt linnukese kirjasaamisega.

Tamm põhjendab, et Garnisoni 15 krunt asub nõutud 400 meetri perimeetri äärealal, osa krundist jääb isegi sellest välja. Teiseks tekitab sellist arvamust asjaolu, et Garnisoni tänava kinnistu on planeeringu kohaselt elamumaa ning sellele pole võimalik parklat rajada. Tamm lisas, et seega ei paranda see kinnistu kesklinna parkimisprobleemi vähemalgi määral.

“Ükski teine elamumaa funktsiooniga krundiomanik pole pakkumust teinud, sest elamumaale ilma planeeringut muutmata parklat rajada pole võimalik,” märkis Tamm. “Sellistel tingimustel ei oleks Garnisoni 15 krundiomanik võinud isegi mõelda pakkumuse tegemisele, sest tema kinnistu ei vasta esitatud tingimustele. Ometigi ta tegi pakkumuse ning ennäe, tuli ka kõrge komisjoni arvates võitjaks. Selline sündmuste areng viitab eelnevale kokkuleppele.” 

Andres Tamme sõnul viitab Garnisoni 15 krundi valimine pigem vallavalitsuse soovile lahendada tulevase riigigümnaasiumi parkimisprobleem väljaspool gümnaasiumi ehitamise eelarvet, kui kesklinna parkimisprobleemi lahendamist.

Juba 2017. aastal, kui räägiti riigigümnaasiumi ehitusest kunagise põhikooli kinnistule, joonistasid linnavalitsuse arhitektid osa koolimaja parklakohtadest Garnisoni 15 kinnistule. Garnisoni 15 kinnistu tuleks “täiendavate parkimiskohtade (täpsemalt 60 – toim) loomiseks linna omandisse hankida”, leidsid linnajuhid siis.

Vallavalitsuse kinnitusel ei ole Garnisoni tänava parkla osas ei vallavalitsuse liikmed ega teenistujad konkreetset pakkumist väljaspool konkurssi kellelegi teinud. 

Vandeadvokaat Andres Tamme sõnul tuleb parkla vähempakkumise konkurss tühistada, kuna selle tingimused ei vastanud seaduse põhimõtetele, ning korraldada uus hange.

“Juba ainuüksi kolm erinevat parkla ehitamiseks vajamineva kinnistu saamise võimalust on täiesti erinevad oma majanduslikust tasuvusest, mistõttu ei ole võimalik majanduslikult soodsama kriteeriumi alusel hinnata, kas krundi omandamise või rentimise hind ruutmeetrilt on võrdne või erinev,” selgitas Tamm. “Missugusel moel aga majanduslikult soodsat pakkumist arvestatakse, selle kohta puudub igasugune teave.” 

Kalle Koov.

FOTO: Saarte Hääl

STÜ tegevjuht Kalle Koov ütles Saarte Häälele, et soovib tuleval nädalal kohtuda vallavanem Madis Kallasega ja vildakast konkursist rääkida. “Tegemist oli puhtalt linnukese kirjasaamisega, kindlasti mitte sisulise otsusega,” sõnas Koov. 

Kalle Koovi sõnul kaalub Saaremaa tarbijate ühistu igasuguseid tegevusi, et kaubamaja parkla juba lähiajal avalikuks kasutamiseks sulgeda. “Kaubamaja parkla on juba aasta otsa olnud tasuta ja kõigile kasutamiseks eelkõige just kesklinna väheste parkimiskohtade tõttu. Seejuures on eriti kahju, et meie ettepanekuid probleemi lahendamiseks ei ole soovitud isegi ära kuulata,” sõnas STÜ juht.

Vallavalitsus ennetas parkimiskriisi

Tulenevalt teadmisest, et bussijaama läheduses asetsev Saare Kinnisvarale kuuluv plats võib peagi minna parkimiseks kinni, otsis vallavalitsus ennetavalt uusi võimalusi parkla rajamiseks piirkonda. Selleks, et eelmainitud platsi sulgemisel ei tekiks meil kesklinnas n-ö parkimiskriis.

Teavet kogudes selgus, et üheks võimalikuks uue parkla asukohaks võiks tõepoolest kujuneda Garnisoni tänaval asuv kinnistu – seda toetab ka asjaolu, et lähiaastatel ei ole sinna omanik planeerinud ühtegi uusarendust ning seega on vallavalitsusel ka mõttekas sinna parkla rajamiseks ressursse paigutada. Poleks ju mõtet rajada uut parklat teadmises, et aasta või kahe pärast lammutatakse see maha ja rajatakse sinna asemele midagi uut.

Mis puutub konkurssi, siis selle ettevalmistamine käis juba enne seda, kui teave Garnisoni tänava kinnistu kohta vallavalitsuseni jõudis. Ka praeguse seisuga pole vallavalitsus lõplikku otsust veel vastu võtnud.

Risto Kaljuste, valla meediaspetsialist

Tagasi üles