MUHU UUDISSED: Eput päe

Muhu muster.

FOTO: SH

Muhulane oo kole edev. Kohe kangest edev. Piab oma uhkete rahvariietega igaspuol kentima. Muedu ep oska olla mitte. Laulupidu aegas olli nähe. Paljast taheti pilta tiha muhulastega, et muhulastel oo nii kenad ergud riided. Muhulased mudud ollid kõik kohe nõus kua. Ja kui muhulased ise otsima akkasid, et kellega suaks seltsis pilti tiha, siis es sünni mitte vähämad kut juapanlased oma uhkete leitide või nende vade kimonoodega. Et ikka pilt oleks kangest kiri.

Neid Muhu mustrime põle juba ampsest aast paljast pätipialsete ja siilikuaiade pial nähe mitte. Kõik kohjad oo neid täis. Oo puust karpisid ja muid uhkeid ja tarblisi vidinaid ja sauest uanasid oo. Ja põllesid ja neh, mõne vuasta iest olli muuseumis nähe, et isegid ojomise riided oo täis roositud. Muhu mustrime oo naha piale tehtud ja masu kivide sisse kua raiutud. Ja mustrid põle lihtsalt üks kimp ega jäda lillsid. Nendel oo oma lugu kua riaki. Sie oo sõnna kimpude ja jädade sisse nii kavalast ää peitu pantud, et igaüks ise ep levagid seda üles. Oo taris kohe tõlki, kis aitab lahti jutusta.

Muhu kanged, kirjud mustrid põle mitte kuu pialt tuln, ikka puhas kottu õuest, metsaalt ja karjaarust. Muhu mustrid oo elust enesest ja puhta elus asjad. Laupa, kahekümnenda juulikuu pääva sihes, suab Muhus nähe, et ilu elab. Üle Muhumua mitmes kohtas pietse ää üks kena eput päe. Neh just nõuke nimi sellele irmpsale kentimisele oo antud.

Eput päe akkab pihta keskomingust – kellu ühestteistmest Koguvas Muhu muuseumis, kus oo mitu tarblist loengud ja pärast seda, kellu kahest akkavad pihta tüötuad ja oodetse ateljeedesse rahvast igaspuol nende kangete meistrite juures, kis ühte, teist ja kolmat muodi neid Muhu mustrime igapäe tegavad.

Ja õhta kellu kahessast oo kõik sie pääva ilu ja kindlaste änamgid viel ühe uhke moeetenduse sihes kokku pantud. 

Kõik nie kanged meistrid, kis selle pääva oma toimetusi jägavad, oo kenaste nähe veispukkis või neh, sial palgeroamatu sihes. Otsige aga paljast üles “Ilu elab” leht ja muudkut uurige ja sial oo päävakava kua kõik täpsest kirjas, et kis kuskil ja mis aegus oo.

Nõnna, et tulge ja imetlege. Muhulane põle pooleskid kade, iseäranis viel siis, kui suab oma uhkeid mustrime kellelegid näidata.

Olge munuksed!

Tagasi üles