K, 4.10.2023

Saarlased rajavad 85 uut veevärki

Ain Lember
, Toimetaja
Facebook
Comments
TULEB ODAVAM: Metsküla elanik Lea Toompuu ehitab toetuse abil biopuhasti, sest siis pole vaja solgi äraveo eest maksta.
TULEB ODAVAM: Metsküla elanik Lea Toompuu ehitab toetuse abil biopuhasti, sest siis pole vaja solgi äraveo eest maksta. Foto: Irina Mägi

Sel aastal saab Saaremaa vallas hajaasustuse programmi toetusega uue kaevu või kanalisatsiooni 85 Saaremaa majapidamist.

Võrreldes varasemaga tunti sel aastal rohkem huvi biopuhastite vastu, mille ehitamiseks esitas taotluse kümme majapidamist. Biopuhasti  rajamiseks toetust küsinud Metsküla elanik Lea Toompuu ütles, et kuna suur osa Saaremaast asub kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, siis tavalist imbväljakut siin teha ei saa. Võimalik on valida biopuhasti või kogumismahuti vahel. Et kogumismahutit tuleb regulaarselt tühjendada, siis lisanduvad sellele lõppkokkuvõttes korralikud reovee veokulud.

Lea Toompuu: kuna suur osa Saaremaast asub kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, siis tavalist imbväljakut siin teha ei saa. 

Saaremaa vallavalitsusele esitati 2019. aasta taotlusvoorus tähtaegselt 178 taotlust kogumaksumusega 901 826,86 eurot (sh taotletav toetus 592 293 eurot ning oma- ja kaasfinantseerimine 309 533 eurot). 57 taotlust esitati seoses veesüsteemidega, 100 taotlust kanalisatsiooniga, 20 juurdepääsuteega seoses ja üks taotlus autonoomse elektrisüsteemi jaoks.

Riigihalduse minister kinnitas programmi riigipoolseks toetuseks Saaremaa vallale 131 958 eurot, möödunud aastal oli see summa 150 000 eurot. Saaremaa valla eelarvest toetatakse hajaasustuse programmi projektide elluviimist 134 913 euroga, seega on Saaremaa vallas projektide toetuseks riigilt ja omavalitsuselt kokku 266 871 eurot, möödunud aastal oli toetussumma kokku 302 000 eurot.

Kõiki taotlusi hinnati vastavalt riigi tugiteenuste keskuse koostatud hindamismetoodikale. Positiivse tulemiga (kaalutud keskmine vähemalt 2,5) hinnati 169 taotlust, millest toetust saab 85. Möödunud aastal esitati Saaremaa vallale 164 taotlust, positiivselt hinnati 157 ja toetust sai 103 taotlust. Seega esitati tänavu võrreldes 2018. aastaga küll 8,5% rohkem taotlusi, kuid projektide toetamiseks oli raha 11,6% vähem. Rahastatud projektide üldarvule avaldas mõju asjaolu, et aastaga on kõikide valdkonnaprojektide kogumaksumused kallinenud.

Saaremaa abivallavanem Kristiina Maripuu ütles, et 2019. aasta toetusotsused langetati vallavalitsuse 30. juuli istungil. 85st heakskiidu saanud taotlusest 11 puhul on ette valmistatud ka ehitusdokumentatsioon ning toetuslepingud saab juba sõlmida. 73 taotluse puhul on esmalt vajalik ehitusloa või -teatise saamine ning seejärel saab sõlmida toetuslepingu. Ühe Vaivere taotluse puhul ei saa riigipoolset toetust kasutada, sest osa kinnistust asub tiheasustusalal. Vald lahendas olukorra selliselt, et selle projekti tööde kulud jagatakse taotleja ja valla vahel.

Muhu valla keskkonnaspetsialist Piret Lang ütles, et Muhust esitati hajaasustuse programmile 22 taotlust, millest rahastuse saab 9. Muhu vald eraldas projektide rahastamiseks 12 500 eurot ja riik 10 997 eurot.

Hajaasustuse programmist toetatakse hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamist. Projekti teostamisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka toetuse taotleja.

Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kelle rahvastikuregistri järgne ja alaline elukoht on käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga Muhu vallas asuv majapidamine, millele toetust taotletakse.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles