Saaremaa valla vastulöök vihmale: liivakotid

KONSIILIUM: Abivallavanem Jüri Linde, Ain Saaremäel ja Aivar Sõrm Veevärgist, Marek Koppel linnamajandusettevõttest, insener Madis Pihel, Indrek Himmist, Ivo Väli, pubi peremees Andres Altrof, Mikk Tuisk ja Rein Kallas vallavalitsusest.

FOTO: Irina Mägi

Eilsel Saaremaa vallavalitsuse kriisikoosolekul otsustati esialgse lahendusena takistada Vaekoja pubisse tungivat sajuvett liivakottidest barjääriga, lähikuudel aga rajada keskväljakult täiendav sajuvete äravool.

Eile keskpäeval vallandunud sajuhoog ujutas jällegi üle Kuressaare kesklinnas asuva Vaekoja pubi esise, kuid õnneks lakkas vihm enne, kui vesi hoonesse tungis. Pisut rohkem kui tund aega varem takseeris keskväljaku murelapseks kujunenud paika hulk erinevaid asjamehi vallavalitsusest, ehitus- ja projekteerimisettevõtetest ning Kuressaare Veevärgist.

"Vaatasime tänasel koosolekul üle tänavate lõikes probleemsed kohad, mille tõttu uputused on tekkinud, ning kaardistasime edasise tegevuskava vastutajate ja tähtaegadega. Kõige tähtsam on tagada inimeste ja vara ohutus," selgitas Saaremaa vallavanem Madis Kallas. "Seega tuleb kõige kiiremad lahendused leida keskväljakul asuva Vaekoja pubi ja Kauba tänaval asuva Johan spaa osas. Ka ülejäänud probleemsetele piirkondadele lahenduste leidmine sai täna kokku lepitud ning liigume nendega käesoleva aasta ajaperspektiivis," lisas ta.

Liivakotid

FOTO: Raul Vinni / Saarte Hääl

Nii Vaekoja pubi kui ka Johani spaa puhul on kaalumisel nii vee ümberpumpamine kui ka tõkendite rajamine. Vaekoja pubi saigi eile liivakottidest barrikaadi. Lisaks seadme hoonest niiskuse eemaldamiseks.

Pubi peremees Andres Altrof edasise suhtes siiski ülearu optimistlik ei olnud. Mingi osa veekahjudest on tema sõnul praeguseks küll kokku arvatud, kuid teadmata on, mis probleeme hoone juures edaspidi ilmneda võib. Vaekojas rentnikuna tegutsev Altrof märkis, et hoone omanik tegeleb praegu juhtunuga väga tõsiselt ja pole välistatud, et asi päädib kahjunõudega.

Vallavalitsuse teatel tehakse keskväljaku ehitusprojekti täiendav analüüs, leidmaks võimalusi suunata vett täiendavatesse kogumisrestidesse. AS Kuressaare Veevärk alustab järgmisel nädalal Kuressaares probleemsete tänavate sajuveetorustike läbivaatust kaamera abil, et tuvastada nende tehniline seisukord.

Taavi Sink vallavalitsuse kommunikatsiooniosakonnast teatas, et Tiigi tänava piirkonnas ning Turu tänava ja Kauba tänava ristumise piirkonnas tuleb lähtuvalt olukorra analüüsist koostada vastavad torustike ehitusprojektid. "Samuti analüüsitakse Uue tänava ning Suur-Sadama ja Veski tänava sadevete praegust lahendust ning torustike olukorda. Vastavad ehitusprojektid plaanitakse koostada käesoleva aasta jooksul," lausus ta.

Projekteerija: projekteerimisviga ei ole

Jälgime loomulikult olukorda, kuna tegemist on väga väärika hoonega. Omalt poolt saame kinnitada, et projektlahendus on ette näinud meetmed hoone kaitsmiseks tänaval kogunevate sademevete eest – hoone tänavale avatud osa on kaitstud topelt sademeveerennidega. Juhul kui linna sademeveesüsteem saab täis, ei ole sademeveel kuhugi ära minna ja tekibki probleem. Ilmselt on probleem laiem, mitte antud projektis.

Projektlahendus on koostatud vastavalt sademeveevõrgu valdaja tehnilistele tingimustele, kehtivatele nõuetele ja heale projekteerimistavale. Põhiprojekti üle on teostanud järelevalvet nii tellija, võrguvaldaja kui ka sõltumatu ekspert. Selle käigus ei ole ilmnenud, et keskväljaku sademeveesüsteem oleks aladimensioneeritud.

Tagasi üles