LEENI SIMM: Tumala sõjamäng riivas külakogukonda

Lahinguetendus Tumala pargis. FOTO: Irina Mägi/Saarte Hääl

"Sõjavara seltsi päevad on traditsioonidega ja ajaloo tundma õppimise seisukohalt vajalikud ja tähtsad," kirjutab Leeni Simm, Saare kinnistu omanik, Mõisa kinnistu piirinaaber kolmest küljest. "Ürituse vastu tuntakse suurt huvi ja on väga kahju, et halva korralduse tõttu tekkis külakogukonnal tunne, et nad on oma ajaloolises kodus täiesti ilma õigusteta."

Kaks nädalat enne toimumistkuulutati välja avalik rahvusvaheline üritus – sõjavara seltsi näidislahing Tumala pargis 10. augustil. Sõjavara seltsi avaliku ürituse loa taotlus hilines, kuna ei saadud tanki liikuma – see oleks olnud lahingu nael. Hädaga saadi kooskõlastus politsei- ja päästeametilt ning keskkonnaametilt.

Kogukond oli vastu

Saaremaa vald ürituse korraldamiseks luba ei andnud, sest Tumala ja Ariste küla kogukond olid selle vastu ürituse sobimatuse tõttu kitsukesse looduskaitse all olevasse keskkonda. Loa andis Mõisa kinnistu (kuhu kuulub Tumala looduskaitsealune park) omanik Veljo Maripuu ja teatas uhkelt Saarte Hääles, et eraomanikuna võib ta oma maal teha, mida tahab.

Veljo Maripuu suhted küla ja ümbruskaudsete elanikega on pikka aega konfliktsed olnud. Tal on oma 7,4 ha maaga külaelanike maade keskel valla kaasabil õnnestunud sulgeda kõik ligipääsud naabrite metsakinnistutele. Vana mõisaallee on jagatud pooleks Veljo Maripuu ja Saare kinnistu vahel. Minu allee osa ja juurdepääs metsakinnistule asub kahe elektrikarjuse vahel. Alleed kasutasid ka Orissaare ja lähiümbruse elanikud kergliiklusteena (jalgratastega). Teisest otsast sulgeb allee Neeluse kinnistu elektrikarjus. Juunis pöördusin vallavalitsusse avaldusega seada sundvaldus vanale alleele, et võimaldada läbipääs kolmelt kinnistult asfaltteele. Vald keeldus.

Jutt vanast alleest oli lahinguga seoses vajalik, sest seda mööda asfaltteelt Neeluse kinnistu kaudu toodi Tumala parki salaja kohale tank. Saare kinnistu allee osalt pööras tank Maripuu põllule (et mitte minu majast mööduda) ja sealt parki.

Salajased toimingud

Kas tank võis ilma seadusi eiramata sõita Orissaarest avalikku asfaltteed mööda, üle Saare kinnistu allee minuga kokku leppimata Tumala parki? Kas tankil olid politseis registreeritud luba, tehniline ülevaatus tehtud, tanki juhil load selle juhtimiseks? Miks meie autojuhtimiseks seda kõike vajame? Politsei oli lahingu ajal kohal, kõndis ka parki ja tanki "ei näinud". Küll oli ikka tegemist, et elektrikarjused kolmest kohast lahti võtta, need uuesti tagasi panna ja siis veel märkamatult parki jõuda! Asfalttee äärde unustati maha lauad ja tanki rööbaste järgi sain teha fotod selle liikumisest.

Keskkonnaamet keelas tanki parki tuua. Eks see oli salajaste toimingute põhjuseks.

Veljo Maripuu eraomanikuna ja ürituse eest vastutajana:

1.  ei korraldanud sujuvat liiklust külateel, see oli takistatud vahemikus 15–20;

2. ei pannud üles parkimise viitasid, kuni külavanem sekkus;

3. ei varustanud territooriumi olmejäätmete panemise võimalustega;

4. ei korraldanud WC kasutamist (pealtvaatajad viibisid territooriumil keskmiselt üle kolme tunni).

Turvariskiga territooriumil liikusid stiihiliselt külastajad (väike-) laste ja koertega, kelle tervisele 25 minutit turmtuld suitsupilvedega ei mõjunud kindlasti hästi. Kohal oli ka üks imik.

Ürituse korraldamisel rikuti vallavalitsuse avalike ürituste korraldamise määrust (see ei olnud kindlasti mingi eraüritus) ja keskkonnaseadust, tekitades ürituse piiriülese keskkonnahäiringu mõjul piirinaabrite õiguste riive.

Tagasi üles
Back