VASTUKAJA: EASi toetuse kärpimine sunnib rihma koomale

Antarktika 200 etapp Roomassaare-Ventspils jahtlaev Admiral Bellingshausen pardal

FOTO: Raul Vinni / Saarte Hääl

“Minister Kingo jättis Antarktika reisi rahast ilma” (SH 15.08)

Populaarteadusliku retke korraldab Eesti meremuuseum koostöös mittetulundusühinguga Thetis Ekspeditsioonid, et meenutada Antarktise avastamist Saaremaalt pärit admirali von Bellingshauseni poolt 200 aastat tagasi.

Varakevadel esitas Eesti meremuuseum majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile mereretke kava koos rahastustaotlusega. Taotlus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele oli seotud mitme foorumi ja seminari korraldamisega erinevates sadamates. 

Aprilli alguses kirjutas minister Rene Tammist alla käskkirja toetuse määramise kohta, mis andis ühtlasi ka volitused EASile sihtfinantseeringu vahendamiseks ja muuseumiga projekti "Antarktika 200" kahepoolse lepingu ettevalmistamiseks. Sellest tulenevalt hakati organiseerima üritusi, mis täidaksid reisi eesmärki – populariseerida Eesti mereajalugu ja siit pärit meresõitjaid, samuti tänapäevast merendusega seotud teadustööd ja selle tegijaid ning seeläbi tutvustada maailmas ka Eestit.

Reisi käigus on juba toimunud või toimuvad seminarid, foorumid, näitused, kunstiüritused Kroonlinnas, Kaliningradis, Kielis, Kopenhaagenis, Göteborgis, Oslos, Londonis, Brestis. On räägitud polaarajaloost, Eestist, kliimaprobleemidest ja paljust muust. Nendel üritustel on osalenud Eesti ja muu maailma teadlased ja merendustegelased, kelle kohaletuleku, esinemise jm kulud peaksime korraldajatena katma. Õla on selleks hetkel alla pannud lisaks ettevõtjatele ka kultuuriministeerium, Euroopa Komisjoni esindus Eestis ja Eesti saatkonnad sihtriikides, kuid edasistes plaanides peame korrektiive tegema.

5. juulil ehk mõni päev enne ekspeditsiooni algust teatati meremuuseumile, et minister Kert Kingo võttis tagasi eelmise ministri Rene Tammisti poolt ühepoolselt allkirjastatud sihtotstarbelise toetuse otsuse. Põhjusena nimetati, et EAS saab projekte toetada taotlusvoorude alusel, kus kõigil taotlejatel on võrdsed võimalused ja ühesed hindamiskriteeriumid.

Tagasi üles